Har du koll på vad Sveriges nya vägmärke betyder för dig i trafiken?

Annons

Här är nya vägmärket alla trafikanter i Sverige måste känna till. 
Cykelgata heter det nya vägmärket som snart ska sättas upp i Sveriges städer.
På cykelgatan gäller att bilister ska anpassa farten till cykeltrafiken.

Från och med den 1 december 2020 ska det bli möjligt att inrätta cykelgator i Sverige.

Annons

Regeringen i Sverige vill  främja cykling och på sikt få fler att börja cykla, därför gör man det möjligt med cykelgator.

I dag finns det ofta inte utrymme för att bygga cykelbanor eller cykelfält i städernas centrala delar. I stället hänvisas cyklister till att cykla i blandtrafik. På mindre lokalgator kan det bli trångt.

Annons

– Cykelgator är tänkt att kunna anges på mindre lokalgator där många cyklar för att tydligare visa att just cykling är ett prioriterat transportsätt på den gatan framför exempelvis motorfordonstrafik, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen tittat på de nordiska ländernas vägmärken och valt utformning efter det finska vägmärket. Bilden ovan visar skylten för där cykelgatan börjar och där gatan upphör.

Annons

Detta gäller på en cykelgata:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
  • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
  • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.
Annons

Köp din cykelgata online

Senaste nytt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *