Därför inför polisen skyddsstopp vid utryckning till elbilar

Polisen i Västsverige inför skyddsstopp vid utryckning till elbilar. Enligt skyddsombudet finns risk att utsättas för högspänning. Poliserna saknar utbildning och kunskap om hur de ska hantera elbilar. 
– Vi delar skyddsombudets syn på det här, säger Lars Eckerdal, regionkanslichef Polisregion väst.

Trots att elbilar brinner mer sällan än förbränningsbilar och trots att batteriet kopplas från med en krutladdning vid kollision har sjyddsombudet vid polisen i Västsverige infört ettstopp för närma sig elbilar efter olyckor eller brand. 

Enligt skyddsombudet kan undersökning av elbilar som utsatts för yttre påverkan som till exempel krock eller skottlossning innebära risk för högspänning. Poliserna har inga rutiner för hur de ska undersöka eller arbeta kring elbilarna. Därför har skyddsombudet vid Polisregion Väst inför skyddsstopp.

– Dels är det inte bara region väst som har det är problemet, utan det är samtliga regioner Därför ska vi bena ut om vi kan komma med några nationella riktlinjer för hur vi ska jobba med det här. Den andra delen är att vi behöver hitta en interimistisk rutin i region väst, säger Lars Eckerdahl till Göteborg Direkt. 

Polisen hoppas att det ska komma nya rutiner redan i nästa vecka. Då kan polisen förhoppningsvis återuppta arbetet med elbilar igen. Kunskapen om elbilar ligger efter hos polisen och nu pågår det ett nationellt arbete med att ta fram en utbildning och rutiner.

All forskning visar att elbilar brinner betydligt mer sällan än bensinbilar. När bilen krockas bryts kopplingarna till batteriet med en krutladdning. Men trots det händer det i sällsynta fall att bilarna börjar brinna efter en olycka. Vid kortsluttning kan det bli termisk rusning och då kan en brand uppstå.