Så vill högerblocket sänka dieselpriset med upp till 10 kr per liter

De valvinnande partierna i högerblocket har lovat sänkningar av dieselpriset med upp till 10 kronor per liter.
EU öppnar nu för att Sverige ska få sänka sina skatter på bensin och diesel under miniminivån, uppger TT.

Flera partier i högerblocket gick till val på kraftigt sänkta bränslepriser. Bland partierna var det rena budgivningen om att sänka mest. Sverigedemokraterna budade högst och vill se en sänkning på 10 kronor liter på diesel och Kristdemokraterna vill se en sänkning på nio kronor per liter. Moderaterna har lovat en sänkning av dieseln med fem kronor. Liberalerna har inte utlovat någon sänkning, men vill ha höjt reseavdrag.

Lagom till maktskiftet ger EU den tillträdande regeringen möjlighet att sänka bränsleskatterna under EU:s miniminivå, visar dokument från EU-kommissionen som TT tagit del av. Undantaget gäller i tre månader. Inom kort väntas ett beslut från EU:s ministerråd. 

Redan idag ligger dieselskatten på EU:s miniminivå som är 3,57 kronor litern. Bensinskatten ligger på 5,37 kronor medan EU:s miniminivå är 3,87 kronor med aktuell växelkurs. Men innan någon sänkning kan hinna klubbas höjs skatten. Den 1 oktober höjs bränsleskatterna med 1,05 kronor plus moms. 

Skulle den nya regeringen välja att utnyttja EU:s undantag fullt ut kan dieseln därmed sänkas med 4,46 kronor från dagens nivå. Bensinen skulle kunna sänkas med 6,71 kronor per liter. Sett från den höjda nivån den 1 oktober är sänkningen ytterligare 1,31 kronor per liter, alltså sänkt bensinpris med 8,02 kronor.

Dessutom vill den nya majoriteten sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå på 6 procent. Just nu har Sverige 30,5 procent reduktion på dieseln och 7,8 procents reduktion av bensin. Det innebär att vi blandar in närmare 40 procent biodrivmedel i dieseln och 10 procent etanol i bensinen. 

Utöver skattesänkningar kan det ge en prissänkning på över fem kronor litern på dieseln och cirka en krona på bensin, men också chockökade koldioxidutsläpp med omkring fyra miljoner ton. Det skulle innebära att Sveriges årliga utsläpp direkt ökar med omkring sex procent.

Om sänkningarna verkligen blir på totalt 10 kronor per liter återstår att se. Enligt TT pågår nu förhandlingar om de nya bränslepriserna mellan de fyra partierna i högerblocket. Energimyndigheten kom i går med en utredning som istället förordar höjd reduktionsplikt på diesel.

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester