Ökad reduktionsplikt kan höja dieselpriset till 34 kr per liter

En liter diesel kan höjas till 34 kronor år 2030, enligt Energimyndighetens nya förslag till reduktionsplikt. Inblandningen i diesel ska öka till 75 procent, medan bensinen får sänkt inblandning. Prognosen för bensinpriset är 25,60 kronor per liter. 
Nu kan det bli konflikt mellan Energimyndigheten och den nya politiska majoriteten som lovat sänkt reduktionsplikt.

Under fredagen kom Energimyndigheten med sin utredning om reduktionsplikten, kallad kontrollstation 2022. Huvualternativet i förslaget går ut på att reduktionsplikten i dieseln höjs. Bensin sänks, då det är tekniskt omöjligt att blanda in så mycket biodrivmedel som lagen och Energimyndigheten tidigare stipulerat. 

Effekten kommer bli kraftigt höjt dieselpris de närmaste åren. År 2030 kommer en liter diesel att kosta mellan 28,90 och 33,90 kronor per liter enligt Energimyndighetens prognos. Bensinen hamnar med föreslagen reduktions på 24,10 och 25,60 kronor per liter. 

Så blir priserna på bensin och diesel enligt Energimyndigheten

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gick till val på att riva upp reduktionsplikten och sänka den till EU:s miniminivå på cirka sex procent.  Det motsätter sig Energimyndigheten. Ökad andel biodrivmedel sägs vara en förutsättning för att nå det svenska klimatmålet för transportsektorn som innebär 70 procent reduktion av klimatpåverkan till 2030.

Energimyndigheten föreslår i huvudalternativet bland annat att:
– Reduktionsnivån för bensin blir 11 % från 2024 och 14 % från 2025 till 2030, tidigare 28 %.

– Reduktionsnivån för diesel höjs successivt från 40 % 2024 till 75 % 2030, tidigare 66 %.
– Användningen av diesel Mk3 (Europadiesel) främjas för att möjliggöra högre inblandning av biodrivmedel i diesel.
– Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten.

Branschorganisationen Drivkraft Sverige är i huvudsak positiva til förslaget. 
– Med anledning av de höga drivmedelspriserna till följd av det geopolitiska läget så har flera partier föreslagit under valrörelsen att reduktionsplikten ska sänkas. Det kommer att kraftigt öka koldioxidutsläppen från vägtrafiken och arbetsmaskiner. Sverige har satt ambitiösa nationella klimatmål, samt förbundit sig till åtaganden i EU. För att Sverige ska kunna realisera dessa är det avgörande med tydliga och långsiktiga förutsättningar, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige.

Nu återstår att se om den politiska majoriteten i Sverige kommer att gå emot myndighetsrekommendationen. Vanligen brukar regeringar i Sverige ha stor tilltro till expertmyndigheter, men mycket talar för att det kan nu kan bli konflikt med mellan Energimyndigheten och den nya politiska majoriteten. Även om en ny regering kör över myndigheten kan det dröja innan en sänkt reduktionsplikt kan införas. Sannolikt är det redan förs sent att ändra reduktionsplikten för 2023.

Förslag till ny reduktionsplikt

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester