Polisen undantas från förbud mot bensin och diesel

Regeringen förbjuder inköp av bilar med bensin- och dieselmotor i flera olika steg för statliga myndigheter. Men nu meddelar infrastrukturminister att de ger en lång lista med undantag. Utryckningsfordon, polisbilar, Försvarsmakten, Tullverket och och flera andra får köra vidare med bensin och diesel. 

Häromdagen gick infratstrukturminister Andreas Carlsson(bilden ovan) ut och meddelade att regeringen förbjuder inköp av bilar och lätta lastbilar med förbränningsmotorer och att bara elbilar ska tillåtas. Inga undantag angavs. Redan i sommar förbjuds inköp av vanliga bensin- och dieselbilar och endast elbilar, laddhybrider och gasbilar tillåts. Från 2030 är endast bilar med nollutsläpp tillåtna hos myndigheter, i praktiken elbilar. 

Carup sökte genast ministern och flera myndigheter för att få besked om det även omfattade polisen och Försvarsmakten, vilket skulle varit ett steg med stora konsekvenser. Beskedet dröjde, men nu meddelar ministerns pressekreterare till slut en lång lista på undantag från kraven som lagts in i den nya förordningen. Det är långt ifrån alla statliga myndigheter som behöver gå över till elbilar och listan på undantag är relativt lång.

Många myndigheter kan lugnt brumma vidare i sina bilar med förbränningsmotorer. Försvaret behöver inte kriga i elbilar och polisen behöver inte jaga brottslingar i elbil. Från 2030 behöver dock polisen hitta en ny leverantör av bilar, då Volvo Cars helt slutar att tillverka bilar med bensinmotor. Polisen har redan tvingats sluta med dieselmotorer när Volvo lade ner tillverkningen nu i mars.

Myndigheterna som får undantag från nya kraven

Här är alla som inte behöver köpa laddhybrider, gasbilar eller elbilar från de olika kravdatumen.: 

Förordningens krav ska inte tillämpas på
   1. utryckningsfordon,
   2. fordon som är avsedda att användas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Fortifikationsverket,
   3. fordon som är avsedda att användas av utlandsmyndigheterna,
   4. fordon som är avsedda att användas av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i myndigheternas polisiära verksamhet,
   5. fordon som är avsedda att användas av Ekobrottsmyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen i myndigheternas spaningsverksamhet,
   6. fordon som är anpassade för personskydd,
   7. fordon som är avsedda att användas vid krockprov, eller
   8. fordon som är avsedda att användas i museiverksamhet.
Källa: Förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar

LÄS MER: