Tesla drabbat av enorm dataläcka – hemliga uppgifter ute

Tesla har drabbats av en stor dataläcka kallad ”Tesla Files”. Såväl köpares bankkonton som Elon Musks socialförsäkringsnummer har läckt ut. Dessutom finns 1000-tals klagomål från kunder på incidenter med autopilot. Enligt Tesla är det en missnöjd före detta servicetekniker som ligger bakom läckan. 

Tyska myndigheter utreder om Tesla begått dataskyddsbrott efter att en stor dataläcka upptäckts, rapporterar tyska Handelsblatt. En visselblåsare har lämnat över 100 gigabyte med hemlig data till tidningen. Filerna innehåller uppgifter om kunder, anställda och affärspartners. Handelsblatt kallar läckan ”Tesla Files”.

Bland annat uppges läckan innehålla en stor mängd data om kunder, bland annat bankkonton. Det ska också finnas privata e-postadresser, telefonnummer, löner till anställda och hemliga uppgifter från produktionen. Filerna uppges innehålla namn på 100 000 nuvarande och tidigare anställda. 

Det finns också andra dokument som är markerade som hemliga. Bland annat olika dokument om sautopilot, utvecklingen av nya battericeller och den kommande modellen Cybertruck. Handelsblatt har verifierat äktheten hos dokumenten genom att kontakta både anställda och kunder. 

Läckan innehåller också ett stort antal klagomål från Teslaförare i USA, Europa och Asien under 2015 till mars 2022. Det ska finnas uppgifter om 2 400 problem med ofrivillig acceleration av bilarna, 1 500 bromsproblem varav 139 spökbromsningar, och andra incidenter som i vissa fall orsakat olyckor. 

Tesla har lämnat in en preliminär rapport om läckan till nederländska myndigheter, då Tesla har sitt europeiska huvudkontor i landet. Enligt GDPR är företag skyldiga att anmäla om de befarar att personuppgifter läckt ut. 

En advokat för Tesla uppger till Handelsblatt att en “missnöjd före detta anställd” ligger bakom läckan. Serviceteknikern ska ha överträtt sina befogenheter och Tesla planerar att vidta rättsliga åtgärder mot den före detta medarbetaren.