Polestar avslöjar: Sanningen om elbilars utsläpp vs. bensinbilar

Polestar inför nu total öppenhet när det gäller CO2-utsläpp för sina elbilar.
Sanningen: En bensindriven Volvo XC40 släpper ut mindre CO2 fram till 5000 mil jämfört med elbilen – sedan vinner elbilen.
– Biltillverkare har tidigare inte varit helt tydliga om miljöpåverkan. Vi måste vara ärliga, även om det är svår läsning, säger Thomas Ingenlath vd för Polestar. 

Polestar gör nu ett nytt initiativ för bilbranschen – att berätta exakt hur mycket CO2 deras elbilar släpper ut i förhållande till bensinbilar. De säger sig vilja vara branschens mest transparenta företag och visar nu bilarnas totala klimatpåverkan – från tillverkning till användning i hela livsyckeln. 

Sanningen är att en nytillverkad Polestar 2 har släppt ut 24 ton koldioxid när den lämnar fabriken. Motsvarande för en Volvo XC40 med bensinmotor är 14 ton. 

Under bilens livsfas släpper en bensindriven Volvo XC40 ut 41 ton CO2. Beroende på vilken elmix en Polestar 2 laddas med blir utsläppen mellan 23 och 0,4 ton CO2. Den höga siffran är den globala elmixen, den lägsta siffran är vindkraft. Den genomsnittliga europeiska elmixen innebär utsläpp på 15 ton, vi i Sverige ligger betydligt lägre än så med en stor andel vattenkraft. 

Laddar du en elbil med energi från förnybara källor är CO2-utsläppen under brukandet nära noll. Om elbilen laddas enbart med grön energi blir den mer klimatsmart än en bensinbil från och med 5000 mil och framåt. Efter 5000 mil är elbilen närmast CO2-neutral om den körs på förnybar el.

– Meddelandet är tydligt. Elbilar erbjuder en väg till klimatneutralitet och vi kommer att använda insikterna från denna rapport för att nå det målet, säger Thomas Ingenlath. 

Polestar vill med sin öppenhjärtighet skapa debatt inom bilbranschen. 
– Fragmentering leder bara till förvirring. Biltillverkarna måste samlas och vara mer transparent, säger Fredrika Klarén, hållbarhetschef på Polestar. 

Så blir utsläppen elbilen vs bensinbilen

Tillverkning av material och batteri

När man tillverkar material och batteri till en elbil blir det faktiskt högre CO2e-utsläpp än när man tillverkar en vanlig bil.

Material till Volvo XC40: 14 ton
Material och batteri till Polestar 2: 24 ton

CO2e-utsläpp under bilens användningsfas

Bränslet du använder för att driva din bil har en betydande påverkan på koldioxidutsläpp. Att ladda en elbil med energi från förnybara källor minskar dessa utsläpp till nästintill noll.

Volvo XC40 fossilt bränsle: 41 ton
Polestar 2 Global elmix: 23 ton
Polestar 2 Europeisk elmix: 15 ton 
Polestar 2 Vindkraft: 0.4 ton

Brytpunkt jämfört med vanlig bil

Brytpunkten visar hur långt du måste köra i en Polestar 2 innan dess koldioxidavtryck blir mindre än en vanlig bil.

Global elmix: 112 000 km
Europeisk elmix: 78 000 km
Vindkraft: 50 000 km

Här kan du ladda hem hela klimatanalysen

Köp din polestar online

Senaste nytt