Nytt förbud för lastbilar att köra om på E4 – slut på två i bredd

Nu blir det omkörningsförbud i vänsterfilen för lastbilar på E4:an mellan Södertälje och Arlanda. Trafikverket gör åtgärden  för att öka trafiksäkerheten och underlätta för utryckningsfordon.
– Risken för att vägen korkar igen minskar vilket är särskilt viktigt för utryckningsfordon som ambulans och brandkår, säger Niklas Holmgård, trafikingenjör på Trafikverket.

Under flera år har det debatterats om tunga fordon ska få ligga i ytterfilen och köra om. När två tunga fordon ligger i bredd så stoppas annan trafik upp. Dessutom ökar det riskerna för filbytesolyckor. Därför inför nu Trafikverket omkörningsförbud för fordon över 3,5 ton på E4 i Stockholmsområdet mellan trafikplats Södertälje syd till trafikplats Arlanda.

– Med omkörningsförbudet för de tunga lastbilarna minskar risken att vägen korkar igen vilket är särskilt viktigt för utryckningsfordon som ambulans och brandkår. Med omkörningsförbudet ökar möjligheten för räddningsgata, berättar Niklas Holmgård, trafikingenjör på Trafikverket.

Många har retat upp sig på lastbilar som lägger sig två i bredd, där den ena misslyckas med sin omkörning.  Utöver att utryckningsfordon upplever svårigheter att komma fram då tunga fordon ligger i bredd hör allmänheten av sig, uppger Trafikverket. Bilister upplever vägen som osäker när tung trafik utför omkörningar och har önskemål om omkörningsförbud. På vissa platser utmed vägen riskerar dessutom mittbarriären att inte stå emot påkörning av tung lastbil.

Längs E6:an i Skåne har liknande omkörningsförbud införts med ökad trafiksäkerhet och färre olyckor som resultat.

Kartan visar den sträcka där omkörningsförbud gäller. Den streckade markeringen längst norrut visar den befintliga sträcka med tidsbegränsat omkörningsförbud för tung lastbil utmed E4 (sträckan tpl. Glädjen – tpl. Arlanda kl. 06-20). Den mörkare röda markeringen visar nya sträckor utmed E4 och E4/E20 med omkörningsförbud för tung lastbil. Den ljusare blå markeringen längre söderut visar befintlig sträcka med bruttovikts-förbud mot fordon tyngre än 3,5 ton i vänster körfält utmed E4/E20 (sträckan Moraberg – Hallunda).

Effekter av omkörningsförbudet

Ökad trafiksäkerhet:
minskning av antalet svårt skadade och döda,
tunga fordons minskade påkörningsrisk av mittbarriär. 

Ökad framkomlighet;
för räddningstjänst vid utryckning,
för samtliga fordon vid normal trafik.

Minskad framkomlighet;
för samtliga fordon i andra körfält än det längst till vänster vid långsam eller stillastående trafik.

Källa: Trafikverket

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester