Blir det chocksänkt dieselpris? Då fattas beslut

Nu är datumet satt för när det chocksänka dieselpriset ska klubbas igenom. Den 29 november ska riksdagen rösta om den sänkta reduktionsplikten. Om regeringens beräkningar stämmer kan dieselpriset sänkas rejält vid pumpen från och 1 januari 2024. 

Vid nyår är det tänkt att reduktionsplikten ska sänkas kraftigt och att dieselpriset ska ner med fyra kronor liter. Egentligen hade bränslebranschen velat ha 9 månaders framförhållning för att hinna anpassa sig till en kraftigt förändrad reduktionsplikt. Men nu får de nöja sig med en enda månad. 

Nu har regeringens proposition om sänkt reduktionsplikt beretts i utskottet och den 29 november blir det debatt och votering i riksdagen. Under 2023 har den så kallade reduktionsplikten varit 30,5 procent, men nästa år ska den sänkas till endast 6 procent, enligt lagförslaget. Mindre andel biobränsle i dieseln ska ge ett sänkt pris vid pump på omkring fyra kronor, beroende på världsmarknadspriser. 

Näringsminister Ebba Busch överlämnade propositionen till riksdagen den 12 oktober, och nu är det snart dags att fatta beslut.

De flesta remissinstanser har avstyrkt förslaget och tyckt att sänkningen är för dramatisk och äventyrar Sveriges klimatmål. Bland annat har Volvo och Scania velat stoppa den sänkta reduktionsplikten. Socialdemokraterna , Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern har lämnat in motioner där de vill stoppa sänkningen. S vill istället ha en rabatterad Sverigediesel med 19 procents inblandning. 

Men allt talar för att regeringens förslag går igenom, då det även stöds av Sverigedemokraterna. I dagsläget kostar en liter diesel 23 kronor. Om regeringens beräkningar stämmer blir prissänkningen 4 kronor per liter. Då kan det nya dieselpriset hamna kring 19,15 kronor. Skatten höjs nämligen med 15 öre i en indexuppräkning, trots att regeringen gått ut med att den sänks. Men bränslebranschen vill idag inte bekräfta en exakt siffra på sänkningen.

– Andra jämförbara länder, som våra grannländer, har i dag avsevärt lägre krav på diesel i respektive lands pliktsystem än vad Sverige har. Diesel används i stora delar av det svenska kommersiella transportsystemet och även av många hushåll. Ett avsevärt högre dieselpris gör transporter dyrare och får därmed genomslag på priser i flera samhällssektorer, uppger regeringen i sin proposition.

– Om dieselpriset i Sverige är avsevärt högre än i andra länder skulle det få stor påverkan på flera samhällsviktiga sektorer och samhällsmål, som transportpolitikens övergripande mål att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det kan heller inte anses vara förenligt med de energipolitiska målen, som bygger på EU:s grundpelare som omfattar konkurrenskraft, uppger regeringen vidare. 

För bränslebolagen är tiden nu knapp, de har svårt att hinna med att anpassa inblandningen av biodrivmedel, och får chansa och köpa in diesel med mindre biobränsle, trots att lagen inte är formellt klubbad.  Till en början kommer bolagen att ha diesel med högre andel biobränsle i pumparna, trots att priset sänks. Följden kan bli att de säljer ren diesel utan biobränsle senare under 2024 för att nå målet om 6 procents reduktion.

– Generellt så önskar vi så lång framförhållning som möjligt, för stora ändringar reduktionsplikten så tycker vi liksom branschen att minst nio månaders framförhållning är nödvändig för en trygg förändring. Dagens situation är inte optimal då vi måste planera för flera olika situationer och osäkerheterna är fortfarande ganska stora, säger Lisa Öhrqvist, hållbarhetschef på på OKQ8. 
LÄS MER:

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester