Tidsbrist hotar sänkt reduktionsplikt vid nyår

Vid nyår är det tänkt att reduktionsplikten ska sänkas kraftigt och att dieselpriset ska ner med fyra kronor liter. Med mindre än fyra månader kvar är inget beslut fattat och bränslebolagen kan få svårt att hinna med. 
– Våra medlemsföretag har varit mycket tydliga med att de behöver 9 månaders framförhållning för att anpassa sig till en kraftigt förändrad reduktionsplikt, säger Anders Norén, hållbarhetschef på Drivkraft Sverige till Carup. 

Om mindre än fyra månader är planen att reduktionsplikten för diesel ska sänkas från 30,5 procent till 6 procent. Mindre andel biobränsle i dieseln ska ge ett sänkt pris vid pump på omkring fyra kronor, beroende på världsmarknadspriser. Under augusti har regeringen tagit emot remisser från olika aktörer. De flesta remissinstanser har avstyrkt förslaget och tyckt att sänkningen är för dramatisk. 

Bränslebolagen planerar sina inköp långt i förväg. Flera bränslebolag kommer därför få mycket svårt att hinna med att anpassa inblandningen av biodrivmedel, när propositionen inte ens är klar mindre än fyra månader innan införandet av det ny bränslet. 

Frågan om sänkt reduktionsplikt hanteras av Ebba Buschs näringsdepartement.

Våra medlemsföretag har varit mycket tydliga med att de behöver 9 månaders framförhållning för att anpassa sig till en kraftigt förändrad reduktionsplikt.  Vi har ingen kännedom om hur de olika företagen hunnit förbereda sig. Det är värt att notera att Riksdagen ännu inte fattat något beslut. Först ska regeringen analysera och reagera på remissvaren innan de beslutar om den förändrade lagstiftningen och skickar en proposition till riksdagen. Vår bedömning är att riksdagen kommer att besluta om förändringen av reduktionsplikten senast i december, säger Anders Norén på Drivkraft Sverige. 

Carup har varit i kontakt med flera bränslebolag som är missnöjda med den extremt korta framförhållningen från regeringens sida och kommer att få problem med att införa sänkt reduktionsplikt på kort varsel. Ansvarig minister är näringsminister Ebba Busch. Enligt tjänstemän i regeringskansliet bereds frågan. Men om propositionen hinner bli klar för att reduktionsplikten ska hinna sänkas redan 1 januari 2024 är osäkert.

– Generellt så önskar vi så lång framförhållning som möjligt, för stora ändringar reduktionsplikten så tycker vi liksom branschen att minst nio månaders framförhållning är nödvändig för en trygg förändring. Dagens situation är inte optimal då vi måste planera för flera olika situationer och osäkerheterna är fortfarande ganska stora, säger Lisa Öhrqvist, hållbarhetschef på på OKQ8. 

Även ST1 och Circle K ser stora problem med att hinna införa en sänkt reduktionsplikt till nyår, när de inte säkert vet hur beslutet kommer att bli, eller när beslutet fattas.
– Vi ska göra vad vi kan, vi kan få planera utifrån att beslutet går igenom, men har väldigt långa ledtider för inköp.  Branschen önskar längre framförhållning än några veckor. Vi behöver planera långt i förväg vilka produkter vi ska köpa in, säger Marlene Burwick, director public affairs hos ST1. 
– Vår ambition är att vara redo till den 1 januari 2024, men det är en stor utmaning och vi anser att det är alldeles för kort framförhållning, säger Erika Söderlund, kommunikationschef hos Circle K. 

Preem är en stor tillverkare av biodrivmedel och är de som ser minst problem med att införa en sänkt reduktionsplikt. Dessutom kommer de att kunna sälja det biobränsle som blir över till andra länder.
– Preem kommer att kunna sälja produkter som motsvarar den sänkta reduktionsplikten vid årsskiftet 2023/2024. Som du kanske vet satsar Preem stort på utökad produktion av biodrivmedel. Dessa volymer kommer i och med den sänkta reduktionsplikten i Sverige att kunna säljas på andra marknader, där efterfrågan stadigt växer, säger Ludwig Kollberg, kommunikationschef hos Preem. 

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester