Volvo: Därför är det fel sänka dieselpriset 4 kr

Volvo vill stoppa sänkt reduktionsplikt och vill att den fyra kronor dyrare dieseln behålls i Sverige. Lastbilstillverkaren varnar för att regeringens chocksänkning är kortsiktig klimatpolitik.
– Den årliga drivmedelskostnaden för en konventionell diesellastbil minskar med i storleksordningen 160 000 kr, vilket kraftigt påverkar totalkostnadskalkylen och investeringsbesluten, skriver Volvo i sitt remissyttrande till regeringen.

Regeringen har lagt fram ett lagförslag om att sänka reduktionsplikten från dagens 30,5 procent till endast sex procent. Det skulle ge omkring fyra kronor billigare diesel från nyår jämfört med idag, och 5,50 kronor billigare literpris jämfört med om lagen inte ändras. Lastbilstillverkaren Scania och bränslebolagens lobbyorganisation Drivkraft Sverige avstyrker förslaget. 

Nu protesterar även Sveriges största företag AB Volvo mot lagförslaget. Volvo har 105 000 anställda runt om i världen och tillverkar bland annat lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. Precis som Scania vill de behålla inblandningen av dyr biodiesel i det svenska bränslet och avstyrker lagförslaget i sitt remissyttrande. Detta trots att Volvo själva konstaterar att bränslekostnaden kan sänkas med 160 000 kronor per år för en vanlig lastbil. Åkare från konkurrerande länder har idag betydligt lägre bränslekostnader än sina svenska kolleger.

Enligt Volvo sparar en genomsnittlig svensk lastbil 160 000 kronor på billigare diesel nästa år, ändå anser de reduktionsplikten på diesel vara värd de högre kostnaderna. Foto: Volvo
Volvo (ej att förväxla med Volvo Cars) är Sveriges största företag med 105 000 anställda i världen. Foto: Volvo

Orsaken till att Volvo avstyrker är att de ser lagändringen som kortsiktig klimatpolitik och att den kan undergräva förutsättningar för långsiktiga industriella investeringar och försena omställning och försvåra uppfyllande av klimatmål. Volvo vänder sig särskilt mot att det blir svårare att räkna hem en dyrare elektrisk lastbil, där Volvo idag är branschledande. 

– Vid en sänkning av reduktionsplikten ändras även kostnadsrelationen mellan elektriska och konventi­onella kommersiella fordon (lastbilar, bussar och anlaggningsmaskiner), vilket leder till att de elektrifi­erade fordonen drabbas av en väsentlig kostnadsnackdel, allt annat lika. Den årliga drivmedelskostna­den för en konventionell diesellastbil minskar med i storleksordningen 160 000 kr, vilket kraftigt påverkar totalkostnadskalkylen och investeringsbesluten. I avsaknaden av andra styrmedel kan därmed en sänkning av reduktionsplikten leda till att omställningen i transportsektorn försenas, eftersom nollemissionsfordonen blir ett mindre attraktivt alternativ, skriver Volvos chef för public affairs, Karolina Boholm, i remissyttrandet. 

Volvo vill istället att regeringen lägger fram ett nytt sammanhållet förslag om klimatmål och förändringar i reduktionsplikten med mer konsekvensanalys. 
– AB Volvo hade därfor gärna sett att förslag om förandringar i reduktionsplikten presenterats tillsammans med en ny sammanhållen klimatpolitik på transportområdet.

MEST LÄSTA

[wpp limit=5 range='last7days' order_by='views' thumbnail_width=120 thumbnail_height=120 stats_date=1 stats_date_format='j F Y, H:i' post_html='
  • {thumb}

    {text_title}


    {date}
  • ']

    Senaste nytt

    Tester