Stor ökning av skadekostnader på svenska bilar

Kostnaden för skador på motorfordon ökar kraftigt i Sverige. Utbetalda ersättningar för fordonsskador ökade med 2023 med 1,9 miljarder kronor eller 12 procent, visar nya siffror. På tre år är ökningen 33 procent. Högre reparationskostnader, dyrare reservdelar och fler maskinskador är några av orsakerna.  

Nya siffror som Svensk Försäkring tagit fram visar att kostnaderna för skador inom motorfordonsförsäkringar ökar mer än inflationen i Sverige. Under förra året betalades 23,4 miljarder ut i  i ersättningar för skadeärenden inom trafik- och motorfordonsförsäkringar. Ungefär tre fjärdedelar av beloppet, 17,6 miljarder, avsåg skador på motorfordon. 

Skadorna på motorfordon ökade med 1,9 miljarder under 2023. Den procentuella ökningen på 12 procent är dubbelt så hög som den genomsnittliga inflationen under 2023, och kan inte förklaras med antalet skador som ökade med tre procent till 48 000 fall. Tittar vi två år och tre år tillbaka är ökningen 28 respektive 33 procent.

Utbetalda ersättar inom motorfordonsförsäkringar ökar snabbare än skadorna, visar ny statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring.

– Att utbetalda skadeersättningar ökat kan vara en indikation på att reservdelar och reparationskostnader har blivit dyrare till följd av inflationen. En stor del av ökningen gäller ersättningar för vagnskador på personbilar, säger Linda Wahlman, statistiker på Svensk Försäkring.

Den allra största ökningsposten är vagnskador på personbilar följt av glasskador. Procentuellt sett har kategorin räddning som innefattar bärgning och transport av bilägare ökat mest, upp 25 procent. Tittar vi över tre år så har utbetalda kostnader för räddning ökat med över 100 procent, men nivåerna är låga.

Maskinskadorna har ökat med 19 procent på ett år och 36 procent på tre år. Här omfattas bland annat ersättningar för skador på komponenter såsom exempelvis motorn, elektronik, GPS-system samt batterier till elbilar och hybridbilar. Glasrutor ökade med bara med 10 procent senaste året, men på tre år är ökningen 39 procent, eller 880 miljoner till 3124 miljoner kronor. 

Även ersättningen inom trafikförsäkring ökade förra året. Totalt utbetalades 5,8 miljarder, en ökning med 500 miljoner eller nio procent. Antalet ärenden var enligt Svensk Försäkring i stort sett oförändrat.

Så stor är ökningen av skadekostnader för olika kategorier, personbilar


2023

202220212020
SkadeartBeloppÄndring 1 årÄndring 3 årBeloppBeloppBelopp
Brand712 mkr13,61%19,17%626 mkr582 mkr597 mkr
Stölld och inbrott1124 mkr7,64%10,52%1044 mkr971 mkr1017 mkr
Glasrutor3124 mkr10,30%39,18%2832 mkr2354 mkr2244 mkr
Rättsskydd17 mkr3,02%-2,77%17 mkr17 mkr18 mkr
Räddning322 mkr25,03%105,37%258 mkr199 mkr157 mkr
Maskin984 mkr18,78%36,12%828 mkr746 mkr722 mkr
Vagnskada9131 mkr11,21%30,24%8211 mkr7340 mkr7011 mkr
Allrisk91 mkr7,38%-13,67%85 mkr88 mkr106 mkr
Ej fördelningsbart1599 mkr11,02%106,26%1441 mkr809 mkr777 mkr
Källa: Svensk Försäkring

LÄS MER:

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester