Trots högre vinst – jätteras på börsen för Volvo Cars

Volvo Cars gjorde ett något sämre resultat än väntat under tredje kvartalet. Resultatet tyngs av förluster i bland annat Polestar och landar på 4,5 miljarder kronor. Men Volvos eget resultat ökade och vinstmarginalen steg jämfört med förra året.Aktien faller med 12 procent på börsen.
– Vårt operativa resultat tar fart, samtidigt som vi fortsätter att göra stadiga framsteg med våra transformationsmål, säger Jim Rowan, vd och koncernchef för Volvo Cars.

Volvo Cars intäkter för tredje kvartalet ökade till 92 miljarder kronor jämfört med 79 miljarder motsvarande kvartal förra året. Rörelseresultatet steg till 6,1 miljarder kronor, men tyngs av ägarandelar i bland annat Polestar och med det inräknat blev vinsten 4,5 miljarder konor. Rapporten fick aktien att falla med 12 procent på Stockholmsbörsen under torsdagen.

Bolaget såg en stark försäljnings- och intäktstillväxt under kvartalet, vilket i kombination med lägre kostnader för råvaror och logistik resulterade i ett förbättrat underliggande rörelseresultat. Rörelsemarginalen exklusive joint ventures och intressebolag ökade till 6,7 procent, jämfört med till en marginal på 4,4 procent under samma period förra året. 

Försäljningen ökade med 22 procent under kvartalet. Företagets rena elförsäljningsandel på 13 procent för kvartalet var nästan dubbelt så stor som den var under samma period 2022, och ökade med 111 procent från året innan. 
LÄS MER:

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester