Jätteökning för viltolyckor – trots stängsel

Viltolyckorna ökar kraftigt i Sverige. På tio år är ökningen 46 procent. 

Ny statistik från M Sverige visar en ökning till 64 792 viltolyckor förra året. Det är den högsta siffran på tio år och en följd av många års ökningar. Trots att Sverige byggt över 840 mil viltstängsel fortsätter olyckorna att öka. Särskilt krock med älg kan leda till mycket allvarliga skador eller död. Förra året omkom nio personer i viltolyckor, vilket är det högsta antalet sedan 2015.

Djurens sök efter föda och parningsinstinkt gör enligt M Sverige att de ändå lyckas ta sig igenom stängselinfrastrukturen. Senare års forskning visar att stängslen måste kompletteras med säkra viltpassager där djuren kan ta sig förbi vägbarriärerna utan att skapa trafikolyckor. M Sverige vill nu att mer pengar sätts av till viltpassager.

– Antalet viltolyckor har ökat stadigt över lång tid utan egentlig politisk reaktion. Viltolyckor är omskakande upplevelser med risk för invalidiserande skador, medför lidande för djuren och kostar samhället runt tio miljarder kronor årligen. Om djuren inte kan passera vägarna på ett säkert sätt riskerar det att leda till att olyckorna bara förflyttas till öppningar i stängslen eller vägavsnitt utan viltstängsel. M Sverige vill se satsningar på viltvarningssystem i kombination med portar och broar så att trafik och djurliv bättre kan samexistera, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Så har viltolyckorna ökat

ÅrAntal viltolyckor
201544 238
201654 712
201756 393
201860 328
201961 160
202058 862
202163 701
202261 999
202364 792
Källa: M Sverige

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester