Ny lag om trötthetsvarnare i bilar irriterar redan

Om du är trött och distraherad bakom ratten kommer bilen att säga ifrån. Alla nya bilar måste nu ha en trötthetsvarnare som tjuter om föraren verkar mindre vaken. Hos vissa bilmodeller har funktionen kritiserats för att vara för aggressiv – och ägare täcker för sensorerna.

EU:s regelverk “New Vehicle General Safety Regulation” mer känd som GSR2 ändrar den 7 juli vad som gäller för nya bilar inom EU. Tidigare har vi på Carup skrivit om den svarta lådan och nya fartbegränsare, men det kommer nu även finnas krav på trötthetsvarnare, filbytsvarnare, alkolås och AEB bromssystem. 

Trötthetsvarnare

GSR2 kräver att från och med den sjunde juli 2024 ska en ny sensor monteras på alla bilar för att möjligöra trötthetsvarningar. DDAW är ett förarövervakningsystem som använder en kamera för att övervaka föraren direkt. Den känner av vart förarens blick befinner sig och mäter vakenheten genom mätningar på hur länge föraren tittar i ett område eller om ögonens stängs. 

Med hjälp av denna information varnar den föraren ifall den tittar bort från vägen för länge eller om dåsighet upptäcks. Vissa bilmodeller har redan fått kritik för att funktionen är för aggressiv och piper omotiverat. Till exempel har ägare till Volvo EX30 tagit fram en plastbit som täcker över sensorn till trötthetsvarnaren.

Bilägare har börjat tejpa över Volvos sensorer till trötthetsvarnaren i EX30, då de tycker systemet är för aggressivt.

Filhållningsvarnare

GSR2 kräver att det ska finnas ett filbytesvarnare monterad på alla nya bilar från och med 7 juli. ELKS är en kollisionundvikande funktion som använder kameror och en radar för att förhindra bilen från att lämna sitt körfält. 

Om en förare korsar vägkanten eller filmarkeringar korrigeras styrningen med hjälp av sensorer.
– I princip kan dessa assistanssystem inte stängas av permanent. De återaktiveras varje gång bilen startas om och kan endast avaktiveras för en enda resa, säger Melanie Leier säger trafik

AEB bromssystem

Från och med den sjunde juli 2024 kommer GSR2 kräva att AEB bromsar finns på nya bilar. AEB är en funktion som använder kameror och sensorer för att förhindra kollisioner. Den kan också minska skador när olyckan inte går att undvika. AEB finns redan på de flesta bilarna som tillverkas i dag.

Alkolås

Det finns ingen bestämmelse om att varje förare måste blåsa i ett rör för att få igång sin bil, men det ska finnas ett gränssnitt på alla bilar så att ett alkolås ska kunna eftermonteras.
– Från och med juli måste tillverkarna installera ett gränssnitt i sina bilar genom vilket ett sådant Alkolåssystem kan eftermonteras. Åtgärden kommer troligen att användas i framför allt samåkningsbilar, säger Melanie Leier.
LÄS MER: