EU-lag 7 juli: Så störande är nya fartbegränsare

Hastighetsbegränaren ISA är ett lagkrav i alla nya bilar i Sverige och EU från 7 juli. Beroende på vilket system som tillverkaren väljer att använda innebär det varningssignaler eller vibrationer som kan driva en till vansinne. Carup har testat flera bilar som redan har nya systemet. Många system larmar trots att vi håller hastigheten.
– Är det här verkligen lösningen? undrar Carups Elis Kalmér.

Intelligent hastighetsassistans (ISA), eller  hastighetsbegränsare, blir från 7 juli 2024 obligatoriskt i hela Europa, enligt EU-kommissionen. Det gäller alla nya typer av bilar som introduceras på marknaden från och med juli 2024 och som ska säljas i EU. Bilar som redan är registrerade eller i omlopp före juli omfattas inte av lagen, även om många tillverkare redan infört hastighetsvarnaren. 

Systemet kommer i olika varianter bland vilka biltillverkarna kan välja vilket alternativ de vill använda. De fyra varianterna är ljudsignaler, vibrationer, haptiskt gehör via gaspedalen eller en hastighetsbegränsande funktion. Det skiljer sig kraftigt mellan olika bilmodeller hur höga ljudsignalerna är.
LÄS MER: Nu är även svarta lådan lagkrav i bilar

Från och med nu piper det eller vibrerar i alla nya bilar om du kör för fort.

Men är detta verkligen lösningen? Den som vill köra för fort kan fortfarande göra det, och för oss som vill köra lagligt blir det ändå mycket irritation och distraktion. Flera bilmodeller har dessutom gränssnitt där det är snudd på omöjligt att stänga av systemet. I Toyota krävs det 12 moment för att avaktivera fartvarnaren.  Anledningen till att jag ofta stänger av är inte för att jag har planer på att lägga plattan i mattan. Utan anledningen är helt enkelt att ljudet i vissa bilar är så sinnessjukt irriterande och störande att det driver mig till vansinne.

I flera bilmodeller vi provat kan det räcka med en kilometer i timmen över gällande gräns för att bilen ska pipa, och det är värre för säkerheten att ständigt behöva titta på hastighetsmätaren än att köra någon enstaka kilometer för fort. Då ska man ha i åtanke att de flesta hastighetsmätare dessutom är felkalibrerade och visar för hög hastighet. Dessutom missar flera ISA-system som jag har testat rätt hastighet, så systemet varnar ofta fast jag håller rätt hastighet.
LÄS MER: Nu är även svarta lådan lagkrav i bilar

Hos bland annat Volvo kan ljudsignalerna ersättas med ett motstånd i gaspadelen.

Och det sista man ska vara i trafiken är vansinnig. Signalerna får en helt enkelt att tappa koncentrationen samtidigt som man sträcker sig mot infotainmentsystemet för att bli kvitt irritationsmomentet om man glömt det vid starten. De flesta system måste stängas av varje gång du startar bilen. I många fall är dessutom bilarna skyltavläsning felaktig, så bilen kan pipa trots att jag ligger under gällande hastighetsgräns. 

Jag är inte ensam om att känna på det här viset. Motortidningen Vi Bilägare gjorde nyligen ett test av ISA-systemet i fem nya bilar där de kördes på en slinga av 28,3 km. De kunde få 15 falsklarm på den korta sträckan. Kort och gott kom de fram till att risken är överhängande stor att föraren stänger av systemet, och vad är systemet till för nytta då? 

Fakta: Nya hastighetsvarnaren ISA

Systemet kommer i olika varianter bland vilka biltillverkarna kan välja vilket alternativ de vill använda. De fyra varianterna är en ljudsignaler, vibration, haptiskt gehör via gaspedalen eller en hastighetsbegränsande funktion.

De två första alternativen griper inte in direkt utan ger bara varningar, dessutom är tanken att de ska vara så korta som möjligt för att inte irritera föraren. Pedalvarianten kommer att trycka tillbaka förarens fot försiktigt för att informera föraren vid fortkörning.

Personen bakom ratten kan ignorera detta genom att trycka hårdare och på så sätt åsidosätta systemet, detsamma gäller det fjärde alternativet med inbyggd hastighetsbegränsning. I de flesta  bilar går systemet gadvis att stängas av, men det måste i regel göras innan varje resa.

De olika ISA-stegen som tillverkarna kan välja mellan

a) en visuell varning och en akustisk varning i flera steg,
b) en visuell varning och en haptisk varning i flera steg, eller
c) en separat haptisk varning.

Den akustiska varningen i flera steg ska vara märkbar för föraren, unik och lätt igenkännlig och tillhandahållas genom en kontinuerlig eller intermittent ljudsignal eller genom röstinformation. Den akustiska varningen får varieras för att ange med hur mycket eller under hur lång
tid den uppfattade hastighetsbegränsningen har överskridits.
Den haptiska varningen i flera steg ska vara märkbar för föraren och tillhandahållas direkt eller indirekt genom gasreglaget när föraren upprätthåller en ansättningskraft samt en körhastighet som överskrider den uppfattade hastighetsbegränsningen. Varningen ska tillhandahållas
a) genom att gasreglagets återställningskraft ökar, eller
b) genom att gasreglaget vibrerar.
Källa: EU:s officiella tidning