Ny lag har trätt i kraft – svarta lådan för bilar

Nu är det lag på att ha en svart låda i alla nya bilar. Precis som svarta lådan i flygplan sparar den data vid en eventuell olycka. Så här fungerar Event Data Recorder (EDR) som nu finns i alla nya bilar.

Svarta lådan i flygplan har förmodligen de flesta hört talas om. Lådans uppgift är att registrera uppgifter från den senaste halvtimmen gällande flygplanets beteende innan det kraschar, så att man i efterhand kan ta reda på vad som orsakat haveriet. Enheten är konstruerad så att dess lagrade uppgifter ska kunna komma till användning trots kraftiga kollisioner, högt vattentryck och till viss del brand.

Började gälla 7 juli

Nu står det klart att alla nya personbilar och nyttofordon upp till 3,5 ton ska utrustas med en liknande enhet och att lagen trädde i kraft redan den 7 juli i år. Vissa biltillverkare har redan haft utrustningen på plats. I likhet med flygplanets Flight Data Recorder (FDR), så ska Event Data Recorder (EDR) vara i princip oförstörbar och kunna bistå med information så att man vid utredningen i efterhand bättre ska kunna ta reda på vad som förorsakat olyckan.

Detta är utrustning för att läsa av datan i svarta lådan.

Till skillnad från svarta lådan i flygplan, så lagras uppgifterna endast 5 sekunder före krasch och 300 millisekunder efteråt. Uppgifterna kan vara till hjälp när man till exempel behöver rekonstruera olyckan eller i förebyggande syfte och för vidareutveckling av fordonssäkerhet.

Då lagras data

Svarta lådan registrerar fortlöpande fordonsdata men sparar endast uppgifterna när en viss triggertröskel överskrids, det vill säga när sensorerna registrerar en olycka eller situationer som kan leda till en. Mer konkret när den registrerar en tvär hastighetsförändring på mer än 8 km/h inom 150 millisekunder, när säkerhetsbälten låser sig, när krockuddar aktiveras eller när en aktiv motorhuv utlöses, det vill säga vid risk för kollision med en fotgängare.

Data som lagras

I lådan lagras endast de uppgifter som kan vara av intresse i händelse av en olycka. Detta är de data som lagras:

  • Kördynamikdata före krocken: hastighet, gas-/gaspedalläge, bromsstatus, tändningscykel under krock, motorvarvtal, ABS- och stabilitetskontrollaktivitet, styrvinkel
  • Kördynamikdata efter krocken: Hastighetsförändring i längd- och tvärriktningar
  • Information om fasthållningssystem: säkerhetsbältesstatus för föraren och framsätespassageraren, varningslampa för krockkudde, tidpunkt för utlösning av krockkuddarna för förare och framsätespassagerare (front, sidokrockkuddar, krockgardin)

Datan lagras endast lokalt i bilen så att den inte ska hamna i fel händer via en onlineanslutning. Uppgifterna läses antingen via OBD-gränssnittet i bilen eller direkt via krockkuddens styrenhet ifall OBD förstörs i kraschen.

Uppgifterna tillhör i princip föraren eller ägaren och eftersom alla dataskyddslagar måste följas får inga personliga uppgifter lagras. För att man ska kunna känna sig trygg med EDR får ingen data lagras permanent och ingen har tillgång till datan utan förarens samtycke. Värt att notera är att det teoretiskt är möjligt att läsa av lådans data vid ett verkstadsbesök.

Så undersöks data

Svarta lådans data undersöks vanligtvis på begäran av rättsliga instanser och en olycksexpert får i uppgift att utifrån datan ta reda på händelseförloppet. Datan används, tolkas och värderas tillsammans med andra bevisuppgifter som spåren på olycksplatsen, bilens skador, vittnen och så vidare. Om intresset för åtal tillmäts större vikt än intresset av individuellt dataskydd kan föraren inte förhindra att svarta lådan undersöks. En sådan situation skulle kunna vara fallet vid exempelvis en olycka som orsakat allvarliga skador eller dödsfall, det rapporterar tyska bilägarorganisationen ADAC. Här finns mer information från EU om hur EDR är tänkt att fungera.
LÄS MER: