Så ska solceller få bort trafikkaoset på E4 norr om Gävle

Nu ska solceller lösa trafikkaoset på E4 mellan Gävle och Tönnebro. Solcellerna styr ett system som ändrar hastigheten eller skyltar om vägen. 
– Om vi hade obegränsat med medel skulle vi kunna planera för motorväg redan nu, säger Agneta Löf, samhällsplanerare på Trafikverket.

E4:an mellan Gävle och Tönnebro har blivit ökänd för sina köer under storhelger som midsommar och vissa semsterdagar. Nu kommer Trafikverket med en ny lösning för att förhindra kaoset. Innan sträckor med motorväg kan bli möjligt ska ett smart informationssystem som drivs med solceller prövas. Tidigare har Trafikverket infört temporära omkörningsförbud.

Egentligen skulle sträckan behöva byggas om till motorväg till en kostnad på 4-4,5 miljarder kronor, något det inte finns pengar till just nu. Det kommer ta cirka 12 innan motorvägsbygget kan påbörjas. Trafikverket testar därför  MCS-Light, Motorway Control System, på sträckan Gävle–Tönnebro. Det handlar om ett solcellsdrivet system med ljusskyltar där viktiga meddelande visas och där hastighetsbegränsningen snabbt kan ändras. Det kan handla om varning för kö, varning för olycka och förbud mot trafik i omkörningsfältet. En sänkning av hastighetsgränsen med 20 km/h vid kö kan enligt Trafikverket minska risken för trafikstockning och olyckor. 

Systemet är automatiskt och styrs av detektorer som bland annat registrerar trafikens hastighet och var köer börjar och slutar. Via skyltarna uppmanas trafikanterna att sänka hastigheten och/eller byta körfält om något körfält är blockerat. Trafikverket har även möjligheten att styra systemet från trafikcentralen i Gävle.
– Exakt hur det ska styras är inte klart i dagsläget. Vi behöver titta närmare på vad som fungerar bäst för detta lite unika system, säger Agneta Löf.

Skyltarna ska drivas av solceller i kombination med uppladdningsbara batterier. Det är första gången i Sverige ett liknande system drivs med solceller och testas utanför storstäder. 

Trafikverkets åtgärder

På kort sikt (inom 2–4 år): MCS-Light-system, inklusive utvärdering av åtgärden
På medellång sikt (inom 4–12 år): trafiksäkerhetsåtgärder – smärre förbättringar vid korsningar och sidoområden
På lång sikt – åtgärder som kräver regeringsbeslut och längre planering (12 år och framåt): etappvis utbyggnad till fyra körfält på delsträckor.