Klart: Så delar Volvo ut Polestar-aktier för 10 miljarder

Nu är det helt klart hur Volvo Cars ska dela ut 62,7% av sina Polestar-aktier till aktieägarna. Aktierna som skänks bort till aktieägarna är värda 10,4 miljarder kronor. Men hur det går för Polestar hålls hemligt tills utdelningen är klar. 

Idag klubbade styrelsen i Volvo Cars med styrelseordförande Li Shufu (bilden till höger ovan) de slutgiltiga villkoren för utdelningen av Polestar-aktierna. Det handlar om 62,7 procent av Volvos 49-procentiga innehav som delas ut till aktieägarna. Totalt handlar det om ett innehav värt 10,4 miljarder kronor som Volvo Cars för över till sina aktieägare. Värdet är omkring 3,50 kronor per Volvo Cars-aktie.

Per 1 Volvo Cars-aktie får du 1 Volvo Cars-inlösenaktie. Per 14 inlösenaktier i Volvo Car får du 3 depåbevis på svenska börsen för Polestar. Dessa depåbevis måste sedan lösas in för att bli amerikanska depåbevis inom 3 månader, de depåbevis som inte löses in tvångssäljs efter 3 månader. Det innebär således att 14 aktier i Volvo Cars ger dig 3 Polestar-aktier. I praktiken kommer Geely, som äger 78,65 procent av aktierna i Volvo Cars, att ta över de flesta aktierna i Polestar.

Volvo Cars aktieägare får tre Polestar-aktier per 14 Volvo-aktier som de ägar. Men ingen får veta hur det går för Polestar innan depåbevisen skiljs av.

Sista dagen för att ha Volvo Cars-aktier som ger rätt till Polestar-aktier är den 10 april. Men riktigt hur det går för Polestar är det ingen som riktigt vet. Volvo Cars aktieägare får ”köpa grisen i säcken”. Bolaget har skjutit upp sin kvartals- och årsredovisning till absolut sista tillåtna dagen, den 30 april. Från började hade Polestar lovat komma med bokslutet den 29 feberuari. Bolaget skyller den stora förseningen på redovisningsproblem.
LÄS MER:

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester