Varnar: Nickel till elbilars batterier förgiftar miljön

En ny granskning varnar för miljöfarlig brytning av nickel till svenska elbilar från Volvo och Polestar. Utvinningen av metallen i Indonesien leder till kraftiga utsläpp, skogsskövling och giftigt avfall. Nickelhalter som är mer än 60 gånger högre än gränsvärdet uppmättes. 
– Att nickelindustrin skulle vara del av en grön omställning är ett skämt, säger Muhammed Taufik, koordinator för Jatam, till Sveriges Natur.

När Svenska Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur var på besök i Indonesien, mer specifikt i området kring Molucksjön, tog man vattenprover som visade att nickelhalten på flera platser var 60 gånger högre än Livsmedelsverkets gränsvärde. Proverna visade också fem gånger för höga nivåer av den cancerframkallande metallen hexavalent krom.

Här produceras och processas nästan hälften av all nickel i världen, som ska sättas in i bilbatterier och driva den gröna omställningen framåt. Metallen bryts och bearbetas med hjälp av kolkraft som förstår miljön i området.
– Att nickelindustrin skulle vara del av en grön omställning är ett skämt, säger Muhammed Taufik, koordinator för JATAM, en organisation för rättvis och hållbar hantering av landets gruvdrift, till Sveriges Natur.

Elbilsomställningen har minskat koldioxidutsläppen i länderna där bilarna används och produceras men istället flyttat miljöproblem till de länder och områden där batterierna framställs. Nickel är en avgörande ingrediens i elbilsbatterier eftersom de till stor del avgör bilens räckvidd, som i dag ligger högt upp på dagordningen hos de konkurrerande biltillverkarna. 

Med kinesiska investeringar på cirka 3000 miljarder kronor hoppas Indonesien växa och bli en av världens största ekonomier. Med pengarna har man utvecklat ett före detta bondesamhälle till ett kolkraftverkens centrum, med hamnar, hundratals smältverk och annan infrastruktur som nu förstör miljön i en ruskig takt.

De svenskbaserade biltillverkarna Volvo Cars och Polestar köper nickel från Indonesien till sina elbilsbatterier, enligt Sveriges Natur. Även Ford och Volkswagen har gått in med stora investeringar i Indonesien. Lokalbor vittnar om ett varma, fisktomma och förorenade hav sedan fabrikernas intåg, trots det strömmar biltillverkarna mot Indonesien, som tidigare lovat att avveckla kolkraften.
– För sex-sju år sedan sa bilföretagen ”aldrig Indonesien”. Nu går de själva in på marknaden. De vet att deras överlevnad står på spel, säger Robert Messmer, chefsanalytiker för råmaterial på marknadsundersökningsfirman SMR.

Sveriges Natur har varit i kontakt med Volvo Cars globala PR-chef Kristin Boldemann Wester. Hon skriver i att företaget i nuläget inte kan specificera varken var i Indonesien eller från vilken gruva som nickeln de använder kommer ifrån. 
– Vi har i dagsläget inte kommit överens med gruvan/underleverantören att externt kommunicera vårt samarbete. Generellt så jobbar vi för att öka transparensen gällande våra underleverantörer i batterikedjan i linje med kommande lagstiftningar, skriver Kristin Boldemann Wester.
LÄS MER:

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester