Tesla avslöjar: Så räknar vi ut bilarnas räckvidd

Vilka faktorer avgör hur lång räckvidd en elbil får? Nu avslöjar Tesla den långa listan med allt som bilarnas datorer tar hänsyn till när räckvidden räknas ut.  

Att räkna ut hur långt du ska komma med elbilen under en långresa kan vara en svår utmaning. Det är inte alltid bilens förutsägelser stämmer, och tillförlitligheten varierar mellan olika märken. Men att räckvidden inte alltid stämmer är inte så konstigt, det är extremt många variabler att ta hänsyn till. 

Tesla avslöjar nu alla faktorer de tar hänsyn till när bilens dator och navigationssystem förutser räckvidden inför en resa. Företaget har tidigare anklagats för att ha för optimistiska räckviddsangivelser i sina bilar, något som utreds av amerikanska justitiedepartementet. I de senaste räckviddstesterna i Skandinavien har Tesla dock vunnit och haft en låg avvikelse mellan verklig räckvidd och angiven räckvidd.

Här är alla faktorerna som påverkar Teslas räckviddsberäkning inför en resa som matas in i navigatorn. 

Vindhastighet och riktning
Höjd/grader lutning
Trafikhastighet
Genomsnittlig acceleration/retardation
Omgivningstemperatur
Luftfuktighet & tryck
Solbelysning & molntäcke
Initial batteri %
Initial batteritemperatur
Totalvikt för fordon
Rullmotstånd
Aerodynamisk luftmotståndskoefficient
Värme/kyla-förbrukning
Fordonsspecifik energiförbrukning (cykelställ eller liknande)
Batteriförkonditionering

Med tanke på hur många faktorer det är att ta in i beräkningen så är det kanske inte så konstigt att den beräknade räckvidden ibland kan visa differenser mot verkligheten. Ofta tittar vi på vilken maximal räckvidd en elbil har, men minst lika viktigt för att vi ska känna oss trygga är att det går att lita på bilens uppskattade räckvidd. Ett bra tips är att alltid mata in din färdplan i navigatorn, att bara titta på den momentana räckviddssiffran gör att beräkningen blir betydligt mindre exakt. 

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester