Chockhöjd skatt på bensin och diesel – då görs höjningen

Tre veckor efter valet i september ska skatten på bensin och diesel höjas med 1,31 kronor per liter.  Nuvarande skattelättnad är bara tillfällig. 
– Vad vi vet idag så blir det en höjning från 1 oktober, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige till Carup.

De höga priserna på bensin och diesel i Sverige har satt fart på inflationen och grävt djupa hål i plånboken hos många. Lantbrukare, åkerier och butiker får högre kostnader och höjer priserna på mat och andra varor. Arbetsresorna har blivit 1000-tals kronor dyrare för många svenskar. 

Tre veckor efter valet den 11 september ska skatten på bensin och diesel höjas med 1,05 kronor per liter plus moms. Det innebär en höjning med 1,31 kronor per liter vid pumpen för både diesel och bensin. Skattesänkningen som gjordes 1 maj i år är endast tillfällig till och med 30 september och idag finns inga förslag, promemorior eller ändringsbudgetar från regeringen om att sänkningen ska fortsätta. Att en ny regering ska hinna tillträda efter valet och ändra på skatten innan 30 september är högst osäkert.

– Det vi vet idag är att det är en tillfällig skattesänkning, och att drivmedelsskatterna ska justeras tillbaka till vad som gällde innan. Vad vi känner till idag så blir det en höjning från 1 oktober med 1,05 kronor plus moms, säger Jessica Alenius som är vd för branschorganisationen Drivkraft Sverige som företräder drivmedelsbolagen i Sverige. 

Drivkraft Sverige tillstyrkte den tillfälliga sänkningen i sin remiss i våras, och är inne på att regeringen och dess samarbetspartier bör överväga att förlänga sänkningen efter den 30 september.

– Med tanke på att vi redan har relativt höga drivmedelspriser och att det geopolitiska läget kan vara instabilt även efter 1 oktober bör man fundera på om det är rätt läge att höja skatten till den tidigare nivån. 

För att en förlängning ska kunna ske måste finansutskottet bereda frågan och riksdagen fatta ett beslut. Men just nu har riksdagen sommarledigt och återsamlas inte förrän 27 september, tre dagar innan bränsleskatterna höjs. Med bara 10 veckor kvar till skattehöjningen talar mycket för att höjningen slår igenom. Ledamöterna har visserligen beredskap för extra beslut under sommaren, men idag finns inget sådant planerat.
– Det finns inga sammanträden inplanerade och det ligger inget i pipeline som vi har hört, säger Ann-Charlotte Thunved, föredragande på riksdagens Finansutskott, till Carup.

Om 10 veckor går den tillfälliga skattesänkningen ut och hittills har det inte kommit några förslag från regeringen om att den ska förlängas. Pressansvariga hos finansminister Mikael Damberg ger idag inga klara besked om vad som ska hända, utan hänvisar till riksdagen.
– På förslag av regeringen har riksdagen fattat beslut om en tillfällig sänkning av energiskatten på bensin och diesel, som gäller till utgången av sista september. I dagsläget har riksdagen inte fattat några andra beslut, säger Simon Sätherberg, pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg.


LÄS MER: Slog larm om farligt fel – tystades av Teslas advokater