Protester mot att veteranbilar ska klassas som avfall

Oron är fortfarande stor efter att flera motorklubbar träffat miljö- och klimatdepartementet. EU:s nya ELV-förordning gör att många veteranbilar snart räknas som avfall. Klimatminister Romina Pourmokhtari vill bara ge undantag för vissa bilar av historiskt intresse, något som oroar många.
– Frågan är vilka fordon som regeringen anser inte är historiskt intressanta och vem ska bedöma det?, uppger Motorhistoriska Riksförbundet. 

Det nya förslaget från EU-kommissionen om att veteranbilar i många fall kan komma att räknas som avfall har fått många bilentusiaster att protestera. Det så kallade ELV-direktivet (End of Life Vehicle) kan göra att ägare till veteranbilar kan tvingas skrota bilar om de inte är i perfekt skick.  När fordon bedöms vara uttjänta ska de hanteras som avfall och då kan äganderätten till och med förverkas.

Flera bilklubbar och organisationer har nu lämnat remissvar till regeringen där de i skarpa ordalag avstyrker och proteterar förslaget. 
– MHRF har tagit del av förslaget kan i anledning av detta framföra följande om hantering av uttjänta fordon. Förslaget från kommissionen är omfattande, komplicerat och konsekvenserna kan svårligen överblickas. Förslaget bör i sin helhet omarbetas, skriver Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) i sitt remissyttrande. 

I fredags hade flera bilklubbar en hearing med Klimat- och näringslivsdepartementet. Där framförde de ytterligare synpunkter på förslaget. MHRF menar att klimatminister Romina Pourmokhtaris besked att ”historiskt intressanta” fordon ska undantas inte är något lugnande besked. 

– Frågan är vilka fordon som regeringen anser inte är historiskt intressanta och vem ska bedöma det?  Det hela är lika osäkert som när släkten bjuder in till middag, du vet helt enkelt inte vad som väntar. Att reglerna i ett direktiv som avser att undanta historiska fordon från kontrollbesiktning inkluderar att fordon till exempel ska vara underhållna för att vara säkra och uppfylla miljökraven när de framförs i trafik är passande. Men det är inte förnuftigt att i en förordning tillämpa samma regler på historiska fordon som står på museum, ingår i privata samlingar, är under renovering, restaurering eller konserveras i likhet med regalskeppet Wasa, uppger MHRF i ett pressmeddelande. 
LÄS MER: