Polestar skyldiga Volvo 18,9 miljarder – bilar byggs på kredit

Polestar lever till stor del på kredit från Volvo Cars, visar en granskning som Carup har gjort. Skulden till Volvo Cars är uppe i 18,9 miljarder kronor. Polestar tillverkar alla sina bilar i Volvo Cars fabriker utan att betala för sig. I slutet av 2023 beräknas Polestars kassa vara helt tom, trots att de inte avbetalar på skulden för tillverkade bilar. 
– Baserat på dessa omständigheter har ledningen fastslagit att det finns betydande tvivel om Polestar Groups förmåga att drivas vidare, skriver Polestar i det finstilta i sin kvartalsrapport. 

På midsommaraftonen förra året börsnoterades Polestar på Nasdaqbörsen med Volvo Cars som 47,8-procentig huvudägare. Då värderades bolaget till 275 miljarder kronor och det var klang och jubel när Polestar firade med konfettiregn när vd Thomas Ingenlath fick ringa i börsklockan på Wall Street i New York tillsammans med styrelseordföranden Håkan Samuelsson. 

Drygt 14 månader senare har marknadsvärdet på Polestar krympt ihop till omkring 60 miljarder kronor med dagens dollarkurs. Kvartalsrapporten visar att bolaget under första halvåret i år bränt 10,5 miljarder kronor av kassan. Det finns nu kvar 11,8 miljarder kronor i likvida medel. För att ha råd att fortsätta verksamheten är Polestar beroende av lån, uppskjutna leverantörsskulder och kapitalinjektioner. Med nuvarande ”burn-rate” kan kassan beräknas vara tom framåt nyår, trots att alla bilar tillverkas på kredit.  

Polestars ledning jublar efter att ha ringt i börsklockan på Nasdaq Stock Exchange i New York.
Volvo Cars lägger ut pengar för Polestars tillverkning i fabriken Luqiao, Zhejiang i Kina, varje bil adderar nya leverantörskulder till Volvo, den 30 juni var skulden 18,9 miljarder kronor. Foto: Polestar

Största delen av lånen kommer från huvudägaren Volvo Cars, visar en granskning som Carup har gjort av den senaste kvartalsrapporten. Alla Polestars bilar tillverkas i Volvos fabriker i Kina, och nya Polestar 3 ska tillverkas i Volvos fabrik i Charleston i South Carolina. Bara under senaste kvartalet gjorde Volvo Cars utlägg på 6,7 miljarder kronor åt Polestar för tillverkning utan att Polestar avbetalade på den växande leverantörsskulden. Totalt är Polestars leverantörsskulder till Volvo Cars nu uppe i 18,9 miljarder kronor. 

Dessutom har Volvo Cars ställt ut ett konvertibelt lån på 8,9 miljarder kronor i oktober 2022. Volvo Cars kan välja att konvertera skulden till aktier i en kommande nyemission om de inte vill kräva tillbaka pengarna. Men förhoppningsvis vänder det för Polestar när de nya modellerna Polestar 3 och Polestar 4 börjar säljas. Vd Thomas Ingenlath är hoppfull om att volymmålet på 290 000 bilar ska nås till 2025. Då ska Polestar kunna stå på egna ben. 

– Modellportföljen borde göra det möjligt för oss att ha en hållbar verksamhet när det gäller att tjäna pengarna som vi behöver för att finansiera vår framtid och belöna de människor som har investerat i företaget, säger Thomas Ingenlath i en intervju med Autonews som Carup uppmärksammat här.

För Volvo Cars och dess aktieägare är det livsviktigt att Polestars nya modeller lyckas. Med en skuld på 18,9 miljarder och ett ytterligare kapitalbehov inom kort riskerar det 47,8-procentiga ägandet att bli ett oerhört dyrt äventyr. Även Volvo Cars är helt beroende av att Polestar 3 och Polestar 4 lyckas, annars kan Volvo Cars få ta en riktig stjärnsmäll. Men någonstans finns en gräns, även Volvo Cars kassaflöde är nu negativt på grund av Polestar. I sin kvartalsrapport uppger Polestar i noterna att det är osäkert om bolaget överlever.

Polestar 3 – modellen som ska rädda både Polestar och Volvo Cars. Foto: Polestar

– Ledningens affärsplan 2024-2028 indikerar att Polestar Group är beroende av ytterligare finansiering som förväntas finansieras via en kombination av nya kortfristiga rörelsekapitallånearrangemang, långfristiga lånearrangemang, kreditfaciliteter från närstående parter och genomföra kapitalmarknadstransaktioner genom erbjudanden av lån och/eller aktier. Förverkligandet av denna finansiering i tid med ansträngningar är avgörande för Polestar Groups förmåga att ha en fortsatt verksamhet. Om Polestar inte kan få finansiering från dessa källor eller om sådan finansiering inte är tillräcklig för att täcka prognostiserade kassaflödesbehov för drift och investeringar, kommer Polestar Group att behöva söka ytterligare finansiering på andra sätt (t.ex. genom att ge ut nya aktier eller ge ut obligationer). Ledningen är inte säker på det Polestar Group kommer att lyckas med att säkra de medel som krävs för att fortsätta drift- och utvecklingsaktiviteter som planerat. Baserat på dessa omständigheter har ledningen fastslagit att det finns betydande tvivel om Polestar Groups förmåga att fortsätta att drivas vidare. Det pågår pågående ansträngningar för att mildra osäkerheten, skriver Polestar. 
Fotnot: Carup har sökt Volvo Cars och Polestar för kommentarer.
LÄS MER: DiCaprio förlorare när Polestar slaktas på börsen

Även Polestar 4 blir en livsviktig modell för Polestar och Volvo Cars. Den ska börja säljas i mitten av nästa år. Foto: Polestar

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester