Oljeexperten varnar: Osynliga döden för din motor

Se upp – Här är den osynliga döden som kan drabba din motor om du inte är försiktig. Oljeexperten Lake Speed Jr varnar nu för att nedbrytning av oljans viskositet kan innebära slutet för din motor.
Motorfel är på riktigt och de är riktigt dyra. Målet med denna varning är att kunna förebygga så att flera slipper utsättas för motorfel, säger Lake Speed Jr. 

Den certifierade oljeexperten Lake Speed Jr från Youtubekanalen “The Motor Oil Geek” brukar göra olika undersökningar och experiment på motorolja. Tidigare har han testat hur mindre olja kan ge din motor mer hästkrafter, men nu i sitt senaste test går han ut med en tydlig varning om en osynlig död som kan drabba din motor.
– Jag har tagit tusentals provtagningar på olika motoroljor och de enskilt största orsaken bakom mycket metallrester i oljan beror främst på dess tjocklek (viskositet), säger Lake Speed Jr. 

Ifall det är mycket metallrester i din motorolja är den största anledningen ofta att viskositeten brutits ner under en längre tid. Alla motoroljor innehåller inte tillsatser som ska motverka denna nedbrytning, därför vill Speed Jr undersöka genom olika labbtester hur motoroljor utan viskositetsskydd står sig mot oljor som har det.
– Nu ska vi undersöka till botten av oljor och dess viskositet, säger Lake Speed Jr. 

Speed Jr förklarar också att de vanligaste orsakerna som får motorolja att brytas ner är främst bränsleutspädning och mekanisk nedbrytning av viskositetskydd. I testerna som görs på motoroljorna Speed Jr ska undersökas kommer de att utsättas för mekanisk nötning.
– Det är mitt absoluta favorittest, säger Lake Speed Jr. 

Efter att flera tester körts får oljeexperten till slut fram ett resultat. Motoroljorna som innehåller tillsatser som ska förebygga nedbrytning av viskositeten tappar mer än 10 procent av sin tjocklek.
– Svaren vi fick från testerna stämmer överens exakt med vad vi fått för resultat när vi undersökt stickprov från fältet, säger Lake Speed Jr. 

Produkterna som inte hade något viskositetskydd tappade knappt någon viskositet alls.
– Även om det inte finns några viskositets förbättringstillsatser så finns fortfarande dispersionsmedel som också bryts ner och gör att motoroljan tappar en viss del viskositet också, säger Lake Speed Jr. 

Efter sitt resultat känner sig Speed Jr nöjd med att proverna bekräftar erfarenheter från verkligheten.
– Som svaren visar tydligt går det inte att lita blint på vad som står på flaskan. Oljor förlorar sin viskositet när de används i huvudsak, om du inte testar tror du bara, säger Lake Speed Jr. 

Två säkra slutsatser går i alla fall att dra av oljeexpertens resultat – byt din motorolja i tid inom angivet serviceintervall – och se till att bilen får en olja av hög kvalitet enligt tillverkarens specifikationer.
LÄS MER: