Nya regler för klimatbonus officiella – så får du bidraget på 50 000 kr

Nu är de nya reglerna för att få ut klimatbonus officiella. Bilar som levereras efter 31 mars 2024 kommer inte att få någon bonus alls. För att få ut bonus för bilar levererade efter 8 november måste en ansökan skickas in till Transportstyrelsen. 

Som Carup kunde avslöja redan förra veckan har regeringen nu klubbat nya regler för att avveckla klimatbonusen för elbilar och laddhybrider. Nu är de nya reglerna officiella. För att få klimatbonus måste bilen ha beställts eller köpts senast den 8 november 2022. Bilen måste sedan ställas på för första gången senast den 31 mars 2024 och ansökan om klimatbonus måste lämnas in till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024.

Vissa köpare får undantag från reglerna om att skicka in ansökan. Om bilen köpts via leasing, kreditköp eller via taxiföretag behövs ingen ansökan, uppger regeringen. Kravet är dock att beställningen av klimatbonusbilen ska ha gjorts senast den 8 november även i dessa situationer.

Även den som får vänta länge på sin bil verkar kunna få ut bonusen. Men bilar som levereras efter den 1 april 2024 får ingen bonus, för då upphör förordningen om klimatbonusbilar att gälla. Det innebär att den som har ställt på en ny klimatbonusbil senast den 31 mars 2024 kan få en klimatbonus, förutsatt att ansökan lämnas in senast den 31 maj 2024. 

Tillsammans med ansökan ska det också lämnas in dokumentation som visar när bilen har köpts eller beställts. Om en klimatbonusbil har ställts på den 8 november 2022 eller tidigare, behöver den som ställt på bilen inte lämna in någon ansökan.
– Arbete med att ta fram ansökningsblankett pågår. Utskick kommer påbörjas så snart som möjligt, uppger Transportstyrelsen till Carup.