Nu släcks 3G-nätet – finesser i 100 000-tals bilar slås ut

Nersläckningen av 2G- och 3-näten går allt snabbare. Många svenska bilägare äger bilar med mobiltjänster som slutat eller snart slutar att fungera. När 2G- och 3G-näten släcks ner slås digitala funktioner i 100 000-tals svenska bilar ut. 
– När vinterkylan kom att vi inte längre kunde hitta dieselvärmaren i vår Mercedes Me app och Mercedes gör inget för att hjälpa. Enligt Mercedes har operatören som de använder för att ta emot data i bilen slutat att stödja 3G, säger en Mercedesägare till Carup.

Efter att svenska mobiloperatörer gått över helt till 4G- och 5G-nät har operatörerna börjat stänga ner de gamla 2G- och 3G-näten i allt snabbare takt. Telia uppger nu att 3G-nätet ska vara helt nedsläckt i slutet av nästa år. Ett stort problem är att många bilar i Sverige har endast 2G- eller 3G-modem och endast kan kommunicera med 2G och 3G-näten. Det handlar ofta om bilar tillverkade så sent som 2019, i en del fall har biltillverkare använt 3G-modem ända fram till 2021. 

Så påverkas din bil

När näten släckts ner kommer digitala funktioner i 100 000-tals svenska bilar att försvinna, uppger Vi Bilägare. Branschorganisationen Mobility Sweden bekräftar att det är 100 000-tals bilar som är drabbade i Sverige, hela Europa är drabbat. Någon tillförlitlig lista på vilka bilmodeller som är drabbade finns inte ännu.
LÄS MER – HÄR ÄR MODELLER SOM DRABBAS

Volvos 3G-modem sitter i handskfacket på många modeller. Tillverkaren har ännu inte kommunicerat vilka modeller som berörs i Sverige och vilken åtgärd som krävs. Bild: Volvo

Exempel på tjänster som försvinner är möjligheten att styra bilens värmare via appen, nödsamtal via SOS, körjournaler, möjlighet att kontrollera bilens status i en mobilapp och andra digitala funktioner som finns i bilen. Även navigationen kan påverkas. Exakt vilka bilmodeller som bara har 2G eller 3G i Sverige är inte kartlagt, men tidningen The Drive har gjort en sammanställning för USA. Det kan dock finnas skillnader mot Europa. En Mercedesägare berättar nu att alla tjänster via bilens app slagits ut, det går inte längre att starta värmen i bilen som är från 2017.

– Jag som så många andra märkte när vinterkylan kom att vi inte längre kunde hitta dieselvärmaren i vår Mercedes Me app och Mercedes gör inget för att hjälpa. Enligt Mercedes har operatören som de använder för att ta emot data i bilen slutat att stödja 3G. Bilen kan däremot fortfarande skicka data.  Jag har 2 år kvar på abonnemanget för Mercedes Me men än har Mercedes inte bekräftat att de tänker betala tillbaka trots att jag inte kan använda appen som tänkt, uppger Mercedesägaren. 

Möjlig lösning kan kosta 10 000 kronor

En lösning kan vara att byta ut det gamla 3G-modemet i bilen till ett nyare 4G-modem. Men det är en operation som kan kosta över 10 000 kronor, och kräver ny mjukvara. Det är inte säkert att det går till alla bilmärken. Mercedes tycks inte ha en lösning. Det bästa är att kontakta din återförsäljare för att försöka reda ut vilken typ av modem din bil har. Flera bilägare har redan drabbats. Tommy Eliasson i Alingsås som har en sex år gammal Mercedes C-klass kan inte längre slå på värmen i appen och han kan inte längre förnya prenumerationen på vissa tjänster i bilen. 
LÄS MER – HÄR ÄR MODELLER SOM DRABBAS

Fakta: Nersläckningen av 3G kan få stora konsekvenser

Teknikskiftet från 2G och 3G har inletts. Senast i slutet av 2025 förväntas 2G- och 3G-näten att ha fasats ut. Sveriges största teleoperatörer har inlett nedstängningar av 3G-näten. Den kraftigt ökade efterfrågan på särskilt datakommunikation gör att nyare tekniker som 4G och 5G behöver breda ut sig. Gamla teknikerna har slutat att utvecklas. I förlängningen kommer det att bli svårt att få tag i utrustning och reservdelar för 2G- eller 3G-teknik. Samtidigt behövs mer frekvensutrymme för de modernare teknikerna 4G och 5G. 

Operatörerna hävdar att de gamla näten inte längre uppfyller kundernas önskemål. De rapporterar exempelvis om stora trafikökningar i näten, särskilt vad gäller dataanvändning. Det uppfyller 4G- och 5G-näten på ett betydligt bättre sätt än 2G eller 3G. Det finns även krav på funktioner som bara den nya tekniken klarar. Därför uppgraderar operatörerna just nu all utrustning och bygger dessutom ut 4G och 5G.

2G och 3G är gamla tekniker. 2G lanserades redan 1991 och 3G år 2006. 2G har blivit stort inte minst för att styra maskiner på distans – så kallad machine to machine, M2M, på svenska maskin till maskin. 2G hanterar förhållandevis små datamängder, ett problem som 3G delvis löste när det kom. Med 3G, WCDMA, har man trimmat upp datakommunikationen. Men medan 3G är bra på att hantera tal och mobilsurf har tekniken relativt dålig kapacitet för många samtidiga användare. Det problemet fick sin lösning med 4G, LTE, som började byggas ut 2009 i Sverige. Uppföljaren, 5G, lanserades i Sverige 2018 men storskalig nättäckning är under utbyggnad först under kommande år.

Allt som enbart utnyttjar 2G eller 3G kommer att sluta att fungera när näten stängs ned. Som användare behöver man därför se till att sin utrustning är kompatibel med 4G eller 5G. När 2G- och 3G-näten läggs ned slutar inte bara taltjänsten att fungera i näten utan även datatjänster. Det gäller även sms och nödsamtal. Istället behöver användaren utrustning för 4G och 5G – i de näten fungerar alla tjänster precis som tidigare.

För användare innebär det här att exempelvis mobiltelefon, bredbandsrouter och annan sim-kortsbaserad utrustning behöver uppgraderas eller bytas ut – om den inte är kompatibel med 4G eller 5G. Det kan även behövas förändringar i abonnemanget för att det ska fungera med 4G och 5G.

Många maskin till maskin-användningar använder endast 2G- eller 3G-näten. Särskilt många tillämpningar finns för 2G. Eftersom dessa inte längre kommer gå att köra behöver de behöva bytas ut eller uppgraderas till utrustning som klarar 4G, 5G eller annan lämplig teknik. Det här gället även utrustning för IoT, internet of things, som använder 2G eller 3G.

Många företag och offentliga verksamheter behöver göra särskilt stora insatser just för M2M-utrustning. Det handlar om att planera för övergången, inventera sin utrustning och se till att krav i upphandlingar är inriktade mot 4G eller 5G.

Eftersom näten också stängs ned utomlands kan det inträffa att man inte kan ringa eller använda datatjänster i andra länder. Som användare måste därför man se till att ha med sig en telefon och ha ett abonnemang som klarar så kallad volte-roaming. Volte är rösttekniken i 4G och roaming innebär att man kan koppla upp sig utomlands.

Allt från larm till robotgräsklippare slutar fungera

När 2G- och 3G-näten stängs ned finns det risk för att en stor mängd uppkopplad utrustning slutar att fungera – allt från elmätare, videoövervakning och trygghetslarm till parkeringsautomater och pumpstationer.

Såväl privatpersoner som organisationer är berörda av avvecklingen av 2G- och 3G-näten. Organisationer kan vara allt från privata företag till offentlig verksamhet. Exempelvis är många kommuner påverkade liksom många kommunala bolag. Hit hör VA-verksamhet (vatten och avlopp), energi, vård och omsorg samt kollektivtrafik.

Klart är att såväl mobiltelefoni som mobilt bredband påverkas av avvecklingen av 2G- och 3G-näten. Men den absolut största delen handlar om uppkopplade prylar, så kallad maskin till maskin, på engelska machine to machine eller M2M. Det kan också handla om sakernas internet, på engelska internet of things, IoT.

Om de uppkopplade prylarna bara stöder 2G eller 3G kommer de att sluta fungera när näten stängs ned. Framåt behöver de även ha stöd för 4G eller 5G. Ett alternativ är att använda annan typ av nätteknik, som wifi, Lora, Sigfox med mera, som inte berörs av förändringarna i mobilnäten.

Exempel på uppkopplade produkter som kan sluta fungera:

Digitala tjänster för bilar. 
E-call (eCall), en europeisk nödtjänst för bilar.
Larmtjänster, som inbrotts-, hemtjänst- och båtlarm.
Uppkopplade värmepumpar och varmvattenberedare.
Robotgräsklippare.
Husdjurpejlare och andra typer av spårsändare.
Fjärrstyrning av värme och belysning i sommarstugor.
3G-videosamtal – exempelvis för döva.
En mängd enklare typer av mobiltelefoner, så kallade funktionstelefoner (feature phones).
Videoövervakning/åtelkameror.
KÄLLA: PTS

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester