Laddboxen hotas av säljstopp – nu svarar Easee på kritiken

Easees populärare laddboxar har fått hård kritik från Elsäkerhetsverket och hotats med säljstopp. Nu har bolaget svarat och avfärdar kritiken på de flesta punkter – men de går med på att manualen måste ändras. 
– Sammanfattningsvis är Easee av den bestämda uppfattningen att det inte finns några lagliga skäl att utfärda försäljningsförbud i Sverige, upger bolaget.

Easees laddbox är en av Sveriges populäraste boxar för elbilsägare och totalt har boxen sålt i över 700 000 exemplar. Många har därför blivit oroliga sedan svenska Elsäkerhetsverket krävt svar från Easee på frågor om en mängd påstådda brister. 
LÄS MER: Easee har säljstoppats av Elsäkerhetsverket

Bland annat uppger myndigheten i en skrivelse till Easee att laddboxen Easee Home i tester visat sig sakna inbyggd jordfelsbrytare trots att det står i bruksanvisningen att det finns. Dessutom klarade inte boxen överspänningsprov samt att DC-skydd saknas. Bristerna är, enligt Elsäkerhetsverket, så allvarliga att boxen kan säljstoppas och återkallas. 

Easees box har sålts i 700 000 exemplar, i sitt svar avfärdar de bristerna som Elsäkerhetsverket säger sig ha funnit.

Nu har Easee inkommit med svar till Elsäkerhetsverket och bristerna avfärdas på de allra flesta punkter, och Easee anser inte att myndighetens tester är tillämpliga. Enligt Easee uppfyller boxen kravet både när det gäller AC och DC-skydd och har en inbyggd jordfelsbrytare, även om den enligt Easee inte är av traditionell form. 
Ladda hem: Här kan du läsa hela Easees yttrande till Elsäkerhetsverket (19 sidor)

– En sådan integrerad jordfelsbrytare är inte specifikt definierad i någon utrustningsstandard. I stället för en dedikerad standard har Easee tillämpat relevanta delar av den traditionella typ-A-standarden, EN 61008-1, och den nyare RDC-DD-standarden, IEC 62955, skriver Easee.
– Sammanfattningsvis är Easee av den bestämda uppfattningen att det inte finns några lagliga skäl att utfärda försäljningsförbud i Sverige, skriver Easee.

Elsäkerhetsverket uppger för Carup att det kommer att ta 1-2 veckor innan de har granskat informationen som Easee har skickat in. Först då kan ett beslut komma om boxen säljstoppat eller får grönt ljust.

Eeasee: Alla kan ladda tryggt och säkert


Easee har för Carup lämnat denna kommentar efter att yttrandet skickats in till Elsäkerhetsverket:
– Elsäkerhetsverket är den tillsynsmyndighet i Sverige som ansvarar för säkerheten
för elprodukter på den svenska marknaden och som en del av sin roll och
uppdrag har dem ett projekt där de granskar sex olika elbilsladdare. Easee har
välkomnat denna dialog, och ser positivt på Elsäkerhetsverkets arbete.
Easee vill försäkra alla våra kunder om att de kan ladda helt tryggt och säkert
varje dag. Säkerhet har alltid varit vårt huvudfokus som företag.

– Elsäkerhetsverket ville ha dokumentation om hur deras krav upprätthålls av
de olika tillverkarna av elbilsladdare. Frågorna som ställts till Easee är främst
relaterade till överspännings- och jordfelsskydd. Easee har i sitt svar daterat
den 13 februari gått in på djupet hur säkerhetskraven uppfylls.
Easee har levererat dokumentation och skäl för hur krav uppfylls i våra produkter.
Vi är tacksamma för möjligheten att kunna visa och förtydliga detta. Säkerhet,
transparens och förtroende är viktigt för oss på Easee och vi är positiva till att
Elsäkerhetsverket fokus på säkerhet.
Elsäkerhetsverket har meddelat att de kommer att ägna ett par veckor åt att
granska vårt svar. I mellantiden är det viktigt för oss att påpeka att Easees laddare
uppfyller alla säkerhetskrav.
Easee har över en halv miljon installerade laddare i Europa och har data från 57,3
miljoner genomförda laddningssessioner hittills. Dessa siffror är ett tydligt bevis
på att Easees teknologi och funktionalitet ger trygg, säker och effektiv laddning.
Laddaren övervakar kontinuerligt efter fel både vid laddning och i standby-läge.
Detta möjliggörs av över fyrtio sensorer inuti laddaren. Sensorerna ser hela
tiden efter onormala förändringar i strömmar, spänningar, temperaturer och
luftfuktighet, samt att jordfelsbrytaren fungerar som den ska.
I det bifogade brevet går Easee på djupet om hur krav från Elsäkerhetsverket
uppfylls. Vi är säkra på att den dokumentation vi har skickat till Elsäkerhetsverket
visar att våra produkter uppfyller gällande krav för elbilsladdare.