Chockhöjning av privatleasing granskas av Konsumentverket

Många bilister som brukar sin bil via privatleasing har fått kraftigt höjda månadsavgifter. I många avtal är det inte tydligt att kostnaden är rörlig – och reklam utlovar fast månadskostnad. Nu kan Carup avslöja att Konsumentverket inleder en granskning av villkoren och de höjda leasingavgifterna. 
– Vi har för avsikt att inom kort påbörja en förnyad granskning av privatleasingvillkor med särskilt fokus på ändrade leasingavgifter under avtalsperioden, säger Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket, till Carup. 

De senaste månaderna har de flesta som privatleasar en bil fått rejäla höjningar av månadsavgiften. Många trodde att månadsavgiften var helt fast och för dem kan höjningen med i vissa fall över 1000 kronor komma som en kalldusch. 

För att veta att leasinggivaren har rätt att höja månadsavgiften när räntan höjs måste du läsa det finstilta i avtalen. Många bilmärken har gjort reklam om att månadsavgiften är fast. Nu strömmar anmälningarna in till Konsumentverket från missnöjda privatleasingkunder. 

– Marknadsföring som framhåller att leasingavgiften är fast, trots att avtalet innehåller en ändringsklausul, ska generellt betraktas som vilseledande eftersom leasingavgiften då faktiskt kan ändras, säger Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket.

Redan 2016 gjorde Konsumentverket en granskning av privatleasingvillkor. De fann då att det är viktigt att konsumenten ges möjlighet att förutse hur en ändring i det allmänna ränteläget skulle kunna påverka leasingavtalets kostnad. Vid granskningen 2016 bedömdes det vara svårt för konsumenten att förutse hur mycket dyrare ett leasingavtal skulle kunna bli.

Efter att det kommit in många nya anmälningar har Konsumentverket beslutat att inleda en ny granskning av villkoren runt privatleasing, kan Carup avslöja.

– Vi har dock noterat att det inkommit många nya anmälningar som rör höjd leasingavgift på grund av att ränteläget förändras. Vi har för avsikt att inom kort påbörja en förnyad granskning av privatleasingvillkor med särskilt fokus på ändrade leasingavgifter under avtalsperioden, säger Charlotte Söderlund.