Experten: ”Elbilar kräver utbyggda elnät och mycket elproduktion”

Elbilar kommer att kräva att Sverige bygger ut elnäten och elproduktionen. Dessutom kommer inte alla kunna ladda elbilen när som helst.
–  Det behöver byggas mycket elproduktion. Självklart kommer hela elektrifieringen att kräva investeringar i nät, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska Kraftnät.

Elbilarnas påverkan på elnäten och kraven på elproduktion har varit en het och polariserande debattfråga under flera år. Vissa hävdar att elbilarna redan nu är på väg att knäcka nätet, medan andra hävdar att elbilar överhuvudtaget inte utgör någon utmaning för elförsörjningen i framtiden. Nyligen spekulerades det utifrån norska siffror att Sverige klarar många fler elbilar med dagens kapacitet.

För närvarande, med 182 000 elbilar och 225 000 laddhybrider i fordonsflottan, är det inga större problem även om elbilarna kan göra skillnad vid en akut effektbrist i södra Sverige i vinter. Det finns risk för bortkoppling av elförbrukare redan i vinter. Men vad händer när beståndet har flerdubblats till en miljon eldrivna fordon? Enligt Trafikanalys kommer det finnas 664 000 elbilar i Sverige om drygt två år. Ovanpå det tillkommer cirka 370 000 laddhybrider.

Carup konsulterade en av Sveriges främsta experter. Erik Ek är strategisk driftchef på Svenska Kraftnät och en av de i landet som har bäst överblick över Sveriges elnät och elproduktion.  Kommer effektkapaciteten i Sverige att räcka när vi närmar oss 1 miljon elbilar?

– Det kommer att behöva förstärkas. Laddas personbilar nattetid där man bor så kan det räcka beroende på täthet men jag antar att redan nu att det kan behövas koordineras i till exempel större bilgarage om uttaget blir för stort och kunna minskas för att inte närmsta elnätet överbelastas, säger Erik Ek.

Om laddningen görs smart och alla laddar på bättre tidpunkter kommer det att underlätta för att elnäten och effektkapaciteten ska klara ökningen.  

– Utifrån transmissionsnätet så går förbrukningen ned på natten och detta hjälper förstås så länge laddningen är smart, vilket den kommer att vara när vi når 1 miljon bilar, det är det på väg att bli för att det inte ska vara så dyrt att ladda.

Kommer dagens kapacitet i ledningsnäten att räcka utan utbyggnad när en stor andel av ett elområde laddar elbilar?
– Det behöver byggas ut. Det kommer säkert också planer som ännu inte är konkretiserade för om lastbilar går på el och hur laddningsmönstret ser ut för detta och särskilda laddningspunkter. Men detta är ännu inte moget och har inte planer framtaget. Men självklart kommer hela elektrifieringen att kräva investeringar i nät.

Om 200 000 elbilar laddas samtidigt på 11 kW blir den samtidiga elförbrukningen inklusive laddförluster 2400 Megawatt vilket motsvarar tre kärnkraftverk som går på full effekt. Om en miljon elbilar skulle laddas samtidigt krävs en samtidig effekt på 11 000 Megawatt. Hur kommer vi att klara de nya behoven som elektrifieringen skapar?

– Ser vi till 2040 finns en samlad bedömning på en fördubblad elförbrukning av den vi har idag. Det behöver byggas mycket elproduktion. Just elbilar och laddning är en av de förbrukare som kan vara smarta och jämna ut förbrukningskurvan samt leverera systemflex som kraftsystemet är i behov av. Så även om du ser utmaningar så finns det också bidrag till kraftsystemet genom denna elektrifiering av just fordon.

 Erik Ek lyfter fram att framtidens elbilar behöver bli smartare och själva prata med nätet och själva hålla koll på om det är lämpligt att ladda utifrån kapacitet och prisnivå som råder vid en viss tid.

– Jag är övertygad att bilarna kommer att ”prata” med närmaste lokalnätet om när det passar att ladda och även ”prata” med det nationella kraftsystemet och ta in elpriset för att få så fördelaktig laddning för helheten.

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester