Elbilar kan knäcka elförsörjning i vinter: ”Riktigt dubbelfel ladda på dagtid”

Elbilar som laddas på fel tidpunkt kan orsaka akut effektbrist och vara tungan på vågen som knäcker elförsörjningen i södra Sverige i vinter. 
– Det blir riktigt dubbelfel om du laddar på dagtid. Då ”tankar” du bilen med koldioxid, kol, olja och gas på marginalen, säger Erik Ek, strategisk driftchef för Svenska Kraftnät, till Carup. 

Elsituationen i vissa delar av Sverige är sedan en tid ansträngd, allra mest utsatt är läget i södra Sverige där det finns risk för effektbrist i höst och vinter. Situationen förvärrades i veckan genom att reaktorn i Ringhals 4 står still i flera månader på grund av reparation. 

Situationen är så allvarlig att det kan uppstå akut effektbrist i södra Sverige vid förbrukningstoppar. Då måste vi importera el eller koppla bort elförbrukare från nätet. 

Enligt Svenska Kraftnät har vi gått från en låg risk för bortkoppling till en reell risk. Det allt större antalet elbilar och laddhybrider kan nu få stor betydelse för effektbristen. Över 100 000 elbilar och laddhybrider finns i södra Sverige. 

Om ägare av elbilar och laddhybrider laddar vid bättre valda tidpunkter kan Sverige undvika effektbrist som kan leda till att vi måste producera el i oljekraftverk eller importera kolkraft. Det bekräftar Svenska Kraftnät för Carup. Främst är det nattetid när förbrukningen är som lägst som är bäst.

– Elbilar bidrar absolut positivt om de undviker att ”tanka” på förbrukningstopparna. Köper du en elbil så vill de flesta göra en skillnad. Laddar du på dagtid bidrar du på marginalen med koldioxid från kol, olja och gas, säger Erik Ek som är strategisk driftchef hos Svenska Kraftnät som ansvarar för statens stamnät för elkraft och är ansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige. 

Om det uppstår en mindre effektbrist på 200 Megawatt kan 50 000 elbilar som laddar med 3,7 kW vara det som gör att effektbristen tippar över, enligt Svenska Kraftnät. Laddar bilarna på 11 kW räcker det att 18 000 elbilar kan planera om sin laddning till en bättre tidpunkt för att effektbristen ska kunna undvikas. För 150 kW snabbladdning kan 1300 bilar göra skillnad. 

– Det borde också ligga i vågskålen för just billaddningen som några av slentrian stoppar in när de kommer hem från jobbet klockan 17-19 på topptimmen bidrar till att just då ska ett kol- olje- eller gaskraftverk startas för att täcka detta. Eller för just Sverige att Karlshamn potentiellt ska starta för att ladda elbilarna, säger Erik Ek. 

Elbilens förbrukning är mer känslig för hastighet än förbränningsbilar. Den som håller sig under 90 km/h kan spara mycket energi och optimera räckvidden. Optimal hastighet ligger på 20-55 km/h jämfört med 50-80 km/h för en förbränningsbil.

En del som äger en elbil tänker kanske inte så mycket på hur mycket bilen förbrukar, då elen varit så billig. Men en beteendeförändring där vi kör lite långsammare för att sänka förbrukningen kan göra stor skillnad för förbrukningen hos en elbil. 

–I Europa är det en energikris så att tillse att man generellt laddar mindre är också en beteendeförändring som kanske inte är lika angelägen för alla, men det är stor skillnad i energiförbrukning per kilometer om du kör lite långsammare. Kanske inte så roligt, men det är ett enkelt samband, säger Erik Ek.