Efter skattehöjningen: Hit går pengarna för en liter diesel

Nyligen höjdes skatten på diesel igen. Priset är det näst högsta genom tiderna. Men var går pengarna för en liter diesel? Carup har kartlagt hur 27,57 kronor fördelas. 

Sverige har nu världens näst dyraste diesel efter Hong Kong och är dyrast på diesel i hela Europa. Den 1 oktober höjdes priset med 1,31 kronor på grund av höjd skatt, sedan har priset höjts med ytterligare nästan två kronor. 

Det höga priset är smärtsamt för både företag, jordbrukare och privatbilister och driver upp den svenska inflationen. Efter skattehöjningen ligger skatten per liter på 4,40 kronor. Men det är inte bar skatten som gör den svenska dieseln dyr. Den största kostnadsposten är faktiskt inblandningen av biodiesel. 

Så här fördelas en liter diesel: Källa: Skatteverket och bränslebolagens prislistor

Genom den så kallade reduktionsplikten har Sverige åtagit sig att reducera koldioxidutsläppen från diesel med 30,5 procent. I praktiken innebär det 40 procent inblandning av biodiesel, mestadels HVO, som är betydligt dyrare än fossil diesel. I en liter diesel finns biodiesel för över 10 kronor, medan den vanliga dieseln kostar 7,20 kronor. 

Flera partier inom det valvinnande högerblocket har gjort utspel om att sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå på 6 procent. Det skulle ge en besparing på cirka fem kronor per liter, men också chockökade koldioxidutsläpp med omkring fyra miljoner ton. Det skulle innebära att Sveriges årliga utsläpp direkt ökar med omkring sex procent.

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester