Chocken: Därför ska elbilar få CO2-utsläpp per km

Förbudet mot förbränningsmotorer börjar alltmer ifrågasättas i EU. Elbilar ska inte längre räknas ha noll i CO2-utsläpp. Beroende på vilken elmix de laddas med kommer CO2-utsläpp per km för elbilar räknas fram. 

Elbilar räknas idag som att de har noll i CO2-utsläpp trots att koldioxid släpps ut vid produktionen av elen de laddas med. Men snart blir det ändring på det. Nu uppger österrikiska tidningen Kronen-Zeitung att EU-parlamentet den 4 mars godkände ett kommissionsförslag som slår fast att elbilar inte längre automatiskt ska betraktas som klimatneutrala fordon med noll i CO2-utsläpp. Uppgifterna citeras av ett flertal tyska tidningar. 

Istället för att elbilar räknas som helt klimatneutrala med ett CO2-utsläpp på noll gram per km ska det räknas fram en verklig siffra baserat på vilken elmix som används för laddningen av bilen. I många europeiska länder produceras elen med en stor andel fossila källor. Även förlusterna av energi vid elöverföring och själva laddningen ska räknas in när elbilen får ett värde för CO2-utsläpp. 
– Detta är avsett att säkerställa att det finns öppenhet för teknik och val för konsumenterna, säger EU-kommissonens ordförande Ursula von det Leyen till Kronen-Zeitung.

Snart ska elbilar få ett CO2-värde baserat på elen som de laddas med. Detta för att ge konsumenterna valmöjligheter, enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Förordningen kommer att påverka alla företag i Europa som måste deklarera ett CO2-utsläpp för transporttjänster. Enligt flera medierapporter i Tyskland innebär det också att förbudet mot förbränningsmotorer från 2035 kan komma att rivas upp. En orsak till svängningen av opinionen är att EU vill skydda sig mot vågen av kinesiska elbilar till låga priser som börjat komma till Europa. 

De nya beräkningsmetoderna kallas ”CountEmissionsEU” och det är ännu inte exakt fastställt hur de ska användas för att räkna fram utsläppen. Idag riskerar tillverkarna att få klimatböter av EU om de inte säljer en stor andel elbilar. Om elbilarna får ett utsläppsvärde kommer hela kalkylen för biltillverkarna att kastas omkull. 

– Den tidigare föredragna bedömningen av en elbil, som endast tar hänsyn till drift med noll gram CO2 per km och inte tar hänsyn till de proportionella CO2-utsläppen under elproduktion, är bokföringsbedrägerier och tjänar inte klimatskyddet, säger Andreas Bauditz från Ebränsleföreningen till tyska Focus

I Tyskland börjar allt fler politiska krafter verka för att riva upp förbudet mot förbränningsmotorer. Bilindustrin klarar helt enkelt inte att ställa om till 2035 och möta den kinesiska konkurrensen. Just nu finns inte heller efterfrågan hos bilköparna på de dyrare elbilarna. Tyska kristdemokraterna vill att förbudet stoppas. 
– Vi vill avskaffa förbudet mot förbränningsmotorer och bevara Tysklands spetsteknologi för förbränningsmotorn och vidareutveckla den på ett teknikneutralt sätt, skriver partiet i sitt valmanifest till EU-valet enligt Berliner Zeitung.
LÄS MER: