Carup avslöjar: Ingen sänkning av reduktionsplikten från nyår

Två partier i regeringen och Sverigedemokraterna gick till val på att sänka reduktionsplikten på bränsle. Men nu kan Carup avslöja att den blir kvar åtminstone under hela 2023. 
– Regeringen kommer att sänka reduktionsplikten från 1 januari 2024 till EUs miniminivå, vilken nivå det blir är idag inte klart, bekräftar Jessica Alenius, vd för branschorganisationen Drivkraft Sverige till Carup.

Reduktionsplikten på 30,5 procent innebär att Sverige blandar in omkring 40 procent biobränsle i dieseln. Lagen har gjort att Sverige med marginal har Europas  dyraste diesel, just nu 27,87 kronor per liter. För bensinen är etanolinblandningen idag 10 procent.

Både Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gick till val på att sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå på sex procent. Det skulle kunna ge en sänkning av dieselpriset med 5-7 kronor per liter och för bensinen med 0,50-1 kronor per liter. Men Carup kan idag avslöja att reduktionsplikten blir kvar åtminstone för hela 2023. 

Drivmedelsbranschen måste veta graden av inblandning långt i förväg, och ett första underhandsbesked från regeringen tycks redan ha inkommit, dagen efter att nya ministrar presenterades. Någon nedtrappning under året torde inte vara aktuell då reduktionsnivån stipuleras i en lag.

– Ja, regeringen kommer att sänka reduktionsplikten från 1 januari 2024 till EUs miniminivå, vilken nivå det blir är idag inte klart, säger Jessica Alenius, vd för branschorganisationen Drivkraft Sverige.

Moderaterna lovade i valrörelsen en skattesänkning på fem kronor på dieseln, medan KD utlovade nio kronor och SD hela tio kronor. De stora sänkningarna ser nu ut att utebli och det är osäkert hur stor sänkningen kan bli i slutändan. 

– Detta beror på att regeringen vill vänta in de förhandlingar som nu pågår inom EU gällande förnybartdirektivet. Regeringen vill att reduktionsplikten ska vara på EUs miniminivå från 2024 till 2026, säger Jessica Alenius. 

Kritiken mot att skrota reduktionslikten har varit hård från många håll. Över en natt skulle Sveriges koldioxidutsläpp höjas med sex miljoner ton och öka våra totala koldioxidutsläpp med 12 procent. 

För den som röstat för sänkta bränslepriser står nu hoppet till stora skattesänkningar i höstbudgeten. I Tidöavtalet har partierna inte preciserat mer än att det ska bli ”lägre drivmedelspriser”. Från Drivkraft Sveriges sida avråder man regeringen att sänka reduktionsplikten.

– En kraftigt sänkt reduktionsplikt skulle slå hårt mot både klimatet och investeringsklimatet. Reduktionsplikten är enligt Energimyndigheten det viktigaste instrumentet för att minska klimatpåverkan från transportsektorn. En kraftig sänkning av reduktionsplikten till 6 procent skulle enligt Energimyndigheten öka utsläppen med sex miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar nästan två tredjedelar av Sveriges samlade utsläpp från personbilar 2021, säger Jessica Alenius till Carup.

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester