Volvos jättesatsning – utvecklar egna elmotorer

Volvo gör nu en jättesatsning på att utveckla egna elmotorer till sina kommande modeller. 
Det nya motorlabbet hamnar dock inte i Göteborg – utan i Shanghai.

Volvo gör nu stora investeringar som möjliggör intern design och utveckling av elmotorer för nästa generation Volvomodeller, eftersom företaget vill bli en helelektrisk biltillverkare.

Företaget öppnar nu ett helt nytt elmotorlaboratorium i Shanghai, Kina. Labbet ska komplettera den pågående utvecklingen av e-motor i Göteborg, Sverige och  batterilaboratorier i Kina och Sverige.

Enligt Volvo är elmotorutvecklingen avgörande för framtidens premium-elbilar. Och genom att utveckla elektriska motorer internt kan Volvos ingenjörer ytterligare optimera den elektriska drivlinan i nya modeller. 

 – Genom intern design och utveckling kan vi finjustera våra elmotorer till allt bättre nivåer”, säger Henrik Green, teknikchef på Volvo Cars.  

Det nyöppnade elmotorlaboratoriet i Shanghai öppnade i oktober. Den kommer främst att fokusera på utveckling av elmotorer för användning i helelektriska modeller och hybridbilar baserat på Volvos kommande SPA 2-modulära fordonarkitektur.

Investeringarna i e-motordesign och utveckling representerar ytterligare ett steg mot Volvo Personvagnars klimatambitioner och elektrifieringsstrategi. Den siktar på att 50 procent av försäljningen ska vara helelektriska fordon fram till 2025, med resten hybrider.

Elektrifiering är en del av företagets omfattande klimatplan som behandlar koldioxidutsläpp i alla dess verksamheter och produkter, mot dess ambition att bli klimatneutral 2040.

Planen går utöver att ta itu med utsläpp från rörrör genom elektrifiering. Företaget kommer också att ta itu med koldioxidutsläpp i sitt tillverkningsnätverk och bredare verksamhet, sin leveranskedja och genom återvinning och återanvändning av material.

Som ett första konkret steg mot 2040-visionen syftar företaget till att minska sitt livscykelavtryck per bil med 40 procent mellan 2018 och 2025.

Köp din Volvo online

Senaste nytt