Volvos haverikommission har undersökt verkliga olyckor i 50 år

Volvos världsberömda haverikommission fyller nu femtio år. 
Sedan 1970 har ”krockdetektiverna” undersökt verkliga trafikolyckor med Volvobilar. 
– Haverikommissionens hårda arbete gör att vi kan ta med oss någonting positivt ur tragiska trafikolyckor, vilket leder till att vi kan tillverka ännu säkrare bilar”, säger Malin Ekholm, chef för Volvo Cars Safety Centre.

Utredarna i Volvo Cars haverikommission är redo dygnet runt för att samla in värdefull krockdata från verkliga olyckor som sedan används för att förbättra säkerheten i Volvobilar.

– Genom att noga analysera vad som hände i varje enskild trafikolycka tar haverikommissionen fram information som vi använder för att förbättra våra bilar, säger Malin Ekholm, chef för Volvo Cars Safety Centre.

Volvo Cars haverikommission har hämtat in data från verkliga olyckor sedan 1970. När en olycka inträffar i Göteborgsregionen, dag som natt, är teamet snabbt på plats för att utreda och dokumentera varje moment av olyckan så detaljerat som möjligt.

I sitt arbete ställer teamet frågor som: hur kraftfull var olyckan? Hur snabbt aktiverades bilens olika säkerhetssystem? Hur mår bilens passagerare? Haverikommissionen ställer även frågor kring yttre omständigheter som väder och vägens skick.

Utredarna fortsätter arbetet efter själva olyckan genom att gå igenom polisrapporter, kontakta föraren och om det är möjligt undersöka den krockskadade bilen. Tillsammans med Volvo Cars beteendevetare försöker man också förstå hur föraren upplevde själva olyckan.

Om möjligt går haverikommissionen också igenom sjukhusjournaler för att kartlägga eventuella personskador. Den informationen analyseras av biomekaniska experter i samarbete med fysiker för att förstå den exakta orsaken till skadan.

Alla data och information som samlas in anonymiseras och kodifieras. Slutsatserna från haverikommissionens arbete delas sedan med Volvo Cars produktutvecklare, som använder den för att utveckla och implementera ny teknologi i kommande bilmodeller. 

Varje år besöker och utreder haverikommissionen 30-50 olyckor. Men eftersom det inträffar trafikolyckor över hela världen samarbetar haverikommissionen med lokal Volvopersonal och räddningstjänst för att samla in ytterligare data.

Senaste nytt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *