Volvo Cars gör rekordvinst – så mycket tjänar de på varje såld bil

Volvo Cars redovisar sin högsta vinst och omsättning någonsin för 2021 – trots att det fjärde kvartalet blev svagt. 
Vinsten blev över 20 miljarder kronor – mer än en fördubbling mot förra året. 
– Osäkerheten är fortsatt hög. Även om komponentbristen har lättat något, så förblir den en begränsande faktor, uppger bolaget i en pressrelease. 

Trots bristen på komponenter så blev 2021 ett rekordår för Volvo Cars. Omsättningen ökade till 282 miljarder kronor, en ökning med 20 miljarder. Vinsten mer än fördubblades, från 8,5 miljarder kronor till 20,3 miljarder. 

Försäljningen räknat på helåret ökade med sex procent till 698 700 bilar, trots ett tapp på hela 20 procent under det fjärde kvartalet. Det innebär att Volvo gör en vinst på 29 000 kronor på varje bil de säljer. 

– 2021 var ett år som vi på Volvo Cars kan vara stolta över. Trots en ihållande komponentbrist inom bilindustrin, så ökade vi vår globala marknads andel och levererade företagets hösta omsättning och lönsamhet någonsin,” säger Håkan Samuelsson, vd och koncernchef på Volvo Cars.

För det sista kvartalet blev omsättningen 80 miljarder kronor. Vinsten föll med 25 procent till 3,7 miljarder. Volvo uppger att det stora tappet beror på komponentbrist. Rörelsemarginal stannade på 4.6 procent. Analytikerna hade räknat med en högre vinst på i genomsnitt 4,5 miljarder.

– Vi hade en stark efterfrågan och orderingång, men begränsades av produktionen. Den negativa effekten av lägre volymer motverkades av en stark prisrealisering och en ökad försäljning av bilar med högre marginal, uppger Volvo i en pressrelease.  

Volvo 49-procentiga ägande i Polestar är en sak som har påverkat resultatet negativt. 

– Å andra sidan så påverkade vår andel av inkomsterna från joint ventures och intressebolag rörelseresultatet negativt, främst på grund av kostnader relaterade till Polestars tidiga utvecklingsfas samt en ändring hänförlig till Polestars bedömning av uppskjutna skattefodringar.

Bilförsäljningen under fjärde kvartalet föll 20 procent jämfört samma period 2020. Helt elektriska bilar utgjorde sex procent av den totala försäljningen i fjärde kvartalet. Enligt Volvo är tillväxten i helt elektriska bilar enligt plan. 

– Blickar vi framåt, så är osäkerheten fortsatt hög. Även om komponentbristen har lättat något, så förblir den en begränsande faktor. Samtidigt ser Volvo Cars en fortsatt stark efterfrågan från kunder och företaget förväntar sig att elektriska bilar kommer att växa snabbare än marknaden i sin helhet. Detta möjliggör fortsatt volymtillväxt 2022.

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester