Volkswagen: Beklagar om informationen inte nått till alla

Nu bemöter Volkswagen kritiken om att det är svårt att få ut kompensation för felaktiga räckviddslöften i kyla. Ett antal tusen elbilar är berörda i Sverige. 
– Vi beklagar om informationen inte nått fram till alla, vilket uppenbart verkar vara fallet här, säger informationschef Marcus Thomasfolk. 

Igår berättade Carup om att det är nästan omöjligt att få information från Volkswagen för en kompensation de utlovat till ägare av ID-bilar som levererades i början med felaktiga löften om räckvidd i stark kyla. Brevet innehöll ingen information om hur det konkret ska gå till att få ersättning. Sju telefonsamtal krävdes för att få reda på att jag måste besöka verkstaden. Det är lätt att misstänka att Volkswagen vill göra det svårt att få ersättning. 

– Enklast är att göra detta till den återförsäljare som ligger närmast men i praktiken kan man kontakta vilken Volkswagen-återförsäljare som helst i Sverige. Vi har spridit information om rutinerna kring utbetalningen i flera sammanhang till alla våra återförsäljare i för en kort tid sedan och vi beklagar om den informationen inte nått fram till alla, vilket uppenbart verkar vara fallet här. Vi kommer att se över varför det är så och se hur vi kan göra detta ännu tydligare mot våra återförsäljare, säger Marcus Thomasfolk. 

Enligt Volkswagen är ersättningen ett frivilligt initiativ från deras sida, tidigare har närmare 200 miljoner kronor betalats ut i Tyskland och Norge.  I Sverige har det varit svårt att hitta formen för hur ersättningen ska gå till, då det funnits juridiska hinder. Volkswagen centralt uppger att man inte behöver ha brevet med sig, något som återförsäljaren hävdat när vi till slut kom fram.

– Frågan om utbetalning av kompensation har visat sig vara knepigare än vad vi först utgick från. Det är just själva utbetalningen som varit en svår nöt att knäcka, då det funnits juridiska hinder. Det är anledningen till att det tyvärr tagit ganska lång för oss att komma fram till en lösning. Om man som kund upplever att det finns oklarheter så är vårt råd ändå att man kontaktar sin återförsäljare, precis som det framgår i det utskickade brevet. Vi beklagar om det är så att det funnits glapp i vår informationsspridning i denna fråga och kommer att se över om vi kan göra det ännu tydligare mot våra återförsäljare.