Sverige kan få betala 40 miljarder kr för sänkt reduktionsplikt

Sverige kan få betala 40 miljarder kronor i straffavgift för att sänka reduktionsplikten. Om inblandningen av biobränsle i bensin och diesel tas bort missar vi våra klimatmål. Nu äventyras regeringens löfte om kraftigt sänkta bränslepriser. 

Högerblocket lovade inför valet att sänka bränslepriserna med minst fem kronor på diesel och upp till två kronor på bensin. En stor del av sänkningen ska ge genom att sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå. Reduktionsplikten är en lag om att blanda in biobränsle i diesel och bensin. 

Nu visar en ny analys att det kan kosta upp till 40 miljarder kronor i straffavgift fram till 2030 att slopa reduktionsplikten, uppger SvD. De har tagit del av en analys från konsultföretaget Sweco tagit fram, bland annat på uppdrag av Preem, Lantmännen och Södra Skogsägarna. Den källkritiske kan hävda att samtliga har en viss grad av egenintresse i att reduktionsplikten behålls.

Mindre biobränsle i bensin och diesel leder till ökade koldioxidtutsläpp och därmed kan vi, enligt Swecos rapport, få betala mer i utsläppsrätter till EU. I värsta fall kostar det 39,4 miljarder kronor, om EU sänker miniminivån för biobränslen kan det kosta 27,4 miljarder.
– Vi har under ett år hört från olika politiska partier att man vill sänka reduktionsplikten till det som kallas EU:s lägsta nivå, men ingen har dykt ner i vad som är definitionen av denna lägsta nivå, säger Roger Björkbacka, public affairs-chef på Preem till SvD.

Idag är reduktionsplikten för diesel 30,5 procent, Sweco har enligt SvD räknat på 6 till 15 procents reduktionsplikt i EU:s miniminivå, så det är något oklart varför Sverige ändå ska betala klimatböter.