Svensk professor försvarar Easee: ”Säkra att använda”

Tvisten mellan Easee och svenska Elsäkerhetsverket har pågått sedan i mars. Nu kallar Easee sin en KTH-professor som går i god för laddboxen. 
– Jag är övertygad om att Easee Charge elfordonsladdare är säkra att användas både när de är fullt fungerande och när reläet har svetsat, skriver Hans-Peter Nee. 

Laddboxföretaget Easee har hamnat i kris efter att svenska Elsäkerhetsverket säljstoppat boxen p grund av att de anser att boxen har en mängd brister. Ärenden kommer snart att avgöras i Förvaltningsrätten, dit Easee överklagat. Nu har Easee kallat in en KTH-professor som expertvittne, uppger Ny Teknik

Till skillnad från Elsäkerhetsverket ser Hans-Peter Nee som professor i kraftelektronik vid KTH inga säkerhetsrisker med den norska laddboxen. En tvistefråga har varit att Easee Home endast har en elektronisk jordfelsbrytare och inte en mekanisk som krävs av Elsäkerhetsverket. Enligt professorn är den elektroniska säkrare, då den inte kräver last för att upptäcka Bäckström. 
– Detta är en stor fördel med hänsyn till personsäkerheten, skriver Hans-Peter Nee i sitt utlåtande.

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester