Supertekniken: Så ska Sverige göra bensin av koldioxid och vatten

Här är supertekniken som ska ge Sverige bensin och diesel genom att fånga in koldioxid från atmosfären.
Tillsammans med vatten och grön el kan nytt förnybart bränsle tillverkas.
I en ny lag föreslår regeringen nu att nya elektrobränslen räknas som förnybara.

Strax före jul presenterade regeringen den nya lagen om reduktionsplikt.I klartext innebär det att vi ska blanda in betydligt mer förnybara bränslen i bensin och diesel. År 2030 ska bensinen ha en reduktion på 28 procent, vilket i praktiken innebär 37 procents inblandning av förnybara bränslen. Lagen som träder i kraft 1 augusti kommer att ge dyrare bensin och diesel. 

Problemet är att det i dag är omöjligt att köpa in så mycket biobensin, och om etanol används så måste många bilar byggas om. Dessutom tillåter inte EU-regler en högre inblandning än 10 procent. Därför hoppas regeringen att helt nya elektrobränslen kan bli lösningen.

Porsches nya fabrik för e-bränslen i Chile.

Det handlar om att samla in koldioxid och i en process med vatten och förnybar el framställa klimatneutrala bränslen som metan, metanol, bensin och diesel.

– En stor nyhet är att elektrobränslen kommer att få räknas in i reduktionsplikten, det är en potentiell framtidsteknik som många jobbar med. Sverige ligger inte längst fram i utvecklingen just nu, men det kanske kan bli ändring, säger Johan G Andersson, vd för Drivkraft Sverige.

Elektrobränslen är ett samlingsnamn för bränslen som tillverkas genom att man delar upp vatten i väte och syre med hjälp av el, sedan blandas vätgasen med koldioxid som samlats upp.

Genom att utsätta blandningen för tryck, temperatur och katalys kan metanol eller metan framställas. Dessa kan i sin tur färdigställas vidare till bensin och diesel. För att bli godkänt som  förnybart bränsle måste grön el användas, kärnkraft är inte godkänt. Även väte som framställs från vatten och el kommer räknas som ett förnybart bränsle i Sverige.

Det kan tyckas vara onödigt att använda elen till att göra flytande bränslen i stället för att ladda elbilar. Men många tyngre fordon, flyg och båtar kan ännu inte köras med batterier.

– Det finns goda skäl att tillåta att reduktionsplikten uppfylls även med andra flytande drivmedel än biodrivmedel, inte minst för att öka den tillgängliga volymen och för att undvika att elektrobränslen missgynnas jämfört med biodrivmedel, skriver regeringen i sin nya promemoria.

Sverige har i dag halkat efter när det gäller elektrobränslen. På Island tillverkas Vulcanol som är ett förnybart drivmedel som görs med insamlad koldioxid.

Nyligen tillkännagav Porsche att man kommer att satsa hårt på elektrobränslen. Redan nästa år ska 130 000 liter produceras i en anläggning i Chile, år 2024 ska 550 miljoner liter produceras. Sedan tidigare har Audi en satsning på e-bränslen i gång och har redan producerat elektrodiesel.

Köp din reduktionsplikt online

Senaste nytt