Stora skillnader hur män och kvinnor vill ladda elbilen

Svenska kvinnor vägrar att ladda sin elbil på macken när de är på resa – det är hemmaladdning som gäller.
Dessutom struntar de i högre utsträckning än männen i bidrag när de köper elbil, visar en ny undersökning från Ctek. 
– Män tycks vara lite mer lockade av att slå till på elbil om de får ekonomiskt stöd, 17 procent av dem köpte elbil främst på grund av statliga subventioner mot 7 procent av kvinnorna, säger Cecilia Routledge, internationell chef för CTEK e-mobility.

Det högre priset är det främsta skälet till att många väljer bort att köpa elbil. Men även bristande laddmöjligheter avskräcker, visar Cteks nya undersökning som om kvinnor och mäns åsikter kring elbilsmarknaden i Europa. 

61 procent av männen och 56 procent av kvinnorna anser att ”elbilar är vägtrafikens framtid”. Det är ungefär samma siffror som i andra europeiska länder, ändå är det många som ändå köper en bensin- eller dieselbil. 

Nästan hälften, 45 procent, av männen som valt bort elbil och 40 procent av kvinnorna avskräcks priset. Nästan var tredje, 28 procent av männen och 27 procent av kvinnorna, saknar laddmöjligheter hemma, 26 respektive 23 procent saknar det utanför hemmet. 

De flesta elbilsägare i Sverige laddar hemma. Det gör 60 procent av männen och 54 procent av kvinnorna. 

Svenska kvinnor avskyr att ladda sin bil på en bensinstation. Endast 4 procent säger att de gör det, påtagligt lägre än de 11 procent av kvinnor i alla fem länderna som gör det. Hela 34 procent av de svenska männen kan tänka sig att ladda på macken. 

– Att ladda hemma är dock den generellt föredragna metoden, det tycker 57 procent av både männen och kvinnorna i Sverige. I övriga länder är siffrorna 54 procent för män och 63 procent för kvinnor, berättar Cecilia Routledge, internationell chef för Ctek e-mobility.

Männen lockas mer av miljöbilspremien på 70 000 kronor när de ska köpa elbil än vad kvinnorna gör. 

– Män tycks vara lite mer lockade av att slå till på elbil om de får ekonomiskt stöd, 17 procent av dem köpte elbil främst på grund av statliga subventioner mot 7 procent av kvinnorna, säger Cecilia Routledge.

Fakta om undersökningen

Undersökningen har genomförts av företaget YouGov i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Norge. Antal respondenter i Sverige är totalt 2032 – både elbilsägare och icke elbilsägare. Undersökningen genomfördes i februari och mars 2021.

Köp din ladda elbil online

Senaste nytt