Skärpt kontroll av utsläpp från dieselbilar i besiktningen

Bilbesiktningen i Sverige släpper igenom 80 000-90 000 äldre bilar med livsfarliga avgaser varje år, enligt en larmrapport.
Nu ger regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att skärpa avgaskontrollen. 

– Det är av största vikt att utsläppen från fordon minskar för att nå de svenska miljömålen. Regeringen vill därför se skärpta miljökrav i bilbesiktningen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen ger nu Transportstyrelsen i uppdrag att skärpa miljökontroll vid bilbesiktningen. Hårdare kontroll ska ge bättre luftkvalitet. Tuffare krav planeras för miljökontrollen av personbilar, lastbilar och A-traktorer samt övriga fordon. Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast den 15 februari 2023.

Bakgrunden är larmrapporter från Fordonsbesiktningsbranschen om att bilbesiktningen i Sverige släpper igenom 80 000-90 000 bilar med livsfarliga avgaser varje år.  Orsaken är nya mer generösa gränsvärden.

Sverige släpper enligt branschen igenom många bilar i bilbesiktningen trots att de har farligt höga halter av partiklar och kväveutsläpp. Anledningen är sänkta gränsvärden för avgaser i bilbesiktningen som infördes 2018. 

Medan andra EU-länder skärpt sina gränser har Sverige sänkt sina. Tidigare underkändes fem procent av alla bensinbilar och tre procent av dieselbilarna för höga utsläpp. De nya reglerna har gjort att siffrorna mer än halverats. 

Enligt forskningsinstitutet IVL ligger trafikens utsläpp bakom 3 000 dödsfall årligen. Enliigt Naturvårdsverket är gränsvärdet för dieselbilar gällande partiklar är 70–100 gånger högre än fordonens verkliga utsläpp. Dieseldrivna fordon äldre än 20 år är undantagna från modern utsläppskontroll, det är oklart om de nu ska behöva kontrolleras igen.

Köp din bilbesiktning online

Senaste nytt