Så ska Volvo och Göteborg få bort bensin- och dieselbilar från stan

Göteborg och Volvo Cars tar nu första steget mot att förbjuda bensin- och dieselbilar i flera zoner i staden. 
Till 2030 ska alla transporter vara utsläppsfria i Göteborgs Green City Zone.
– Det är inget förbud för bensin- och dieselbilar ännu, det är politikens beslut, säger Maria Strömberg, innovationsdirektör på Business Region Göteborg. 

Nu startar Göteborg Green City Zone som är ett samarbete mellan Göteborgs Stad (genom Business Region Göteborg), Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden.

Till 2030 är målet att zonerna ska var helt utsläppsfria och klimatneutrala, vilket kommer innebära ett förbud mot bensin- och dieselbilar i Göteborg. Första steget är att införa helt klimatneutrala transporter inom tre zoner i Göteborg redan i år. 

– I Göteborgs gröna stadszon kommer staden och näringslivet och forskarsamhället att arbeta tillsammans för att göra transportsystemet utsläppsfritt på mycket kort tid. Med detta samarbete kommer vi att ta ledningen i hållbarhetsfrågor i Europa och visa att vi är seriösa när det gäller stadens klimatkontrakt med EU och våra ambitiösa hållbarhetsmål för 2030, säger Axel Josefson, ordförande för Göteborgs stadsstyrelse.

Till att börja med är det tre zoner där utsläppsfria zoner införs: Nya kontorsområdet Lindholmen, evenemangsstråket med Ullevi, Scandinavium och Liseberg. Tredje zonen är det nya bostadsområdet Forsåker i Mölndal. 

– De blir inte utsläppsfria från dag 1, vi kommer inte sätta upp förbudsskyltar. Men vi ska underlätta för boende och näringsidkare. Ett förbud mot bensin- och dieselbilar är ett politiskt beslut, men vi har ambitionen att visa att det är möjligt genom det här, och det kanske kan påskynda ett sådant beslut, säger Maria Strömberg till Dagens PS. 

Håkan Samuelsson vill förbjuda bensin- och dieselbilar.

Volvo och M Mobility ansvarar för klimatneutrala transporter inom områdena.Tillsammans kommer det att testa ny teknik för att göra det möjligt för Göteborg att ha 100% utsläppsfria transportsätt till 2030. 

Göteborg och Göteborgsregionen växer, och antalet turister och andra besökare kommer att fördubblas till 2030. Detta kommer att medföra en stadig ökning av efterfrågan på transporter, samtidigt som Göteborg har åtagit sig att minska sitt klimatavtryck till nära noll fram till 2030.

– Detta initiativ är helt i linje med vårt företags syfte. Vi vill vara delaktiga i att skapa framtidens städer och hålla dem livliga. Detta initiativ ger oss en möjlighet att göra det och samtidigt ta ansvar i vår egen hemstad, säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson i ett uttalande.

Som en del av satsningen planerar Volvo att köra robottaxibilar i Göteborg. Tjänsten ska drivas av företagets helägda mobilitetsleverantörer M, i zonen.

– I grund och botten initierar vi ett projekt som syftar till att begränsa antalet bilar i staden – vilket är helt i linje med vårt företags syfte, säger Håkan Samuelson, vd för Volvo Cars. 

Exempel på teknik som kommer att testas är lösningar och tjänster som säkerställer att bilar i zonen körs enbart i elläge och håller sig inom hastighetsgränserna.

–Vi vill använda vår kunskap och teknik för hjälpa till att skapa en framtida stad som är elektrifierad, uppkopplad, delad och klimatneutral, säger Henrik Green, Chief Technology Officer på Volvo Cars. 

Green City Zone-initiativet inleds våren 2021 och kommer att trappas upp gradvis framöver.

Köp din volvo cars online

Senaste nytt