”Så lurade regeringen bilister på sänkt bränsleskatt”

Bilister är lurade när regeringens löfte om sänkt skatt på diesel och bensin uteblev, uppger bilistorganisatonen M Sverige. I regeringens PM från 2018 utlovas skattesäkningar för reduktionsplikten – men det blev en stor höjning i stället.
– Vi bilister bär en stor del av kostnaden i omställningen men allt ansvar kan inte läggas på den enskilda individen, politikerna måste stå fast vid sina löften, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige. 

När reduktionsplikten infördes 2018 lovade regeringen att skatten på bensin och diesel skulle justeras ned om reduktionsplikten höjde drivmedelspriserna. Bilistorganisationen M Sverige har gått igenom de gamla promemoriorna och hittat löftena. Men det blev inte så – i stället har bränslet blivit flera kronor dyrare per liter. M Sverige kräver nu att regeringen ska infria sina löften. 

– Det här är ingen plastpåseskatt. Människor kan sällan välja bort bilen och därför har skatten väldigt liten betydelse som styrmedel för att minska på de få mil som människor måste köra, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

När reduktionsplikten presenterades var det tydligt att avsikten var att justera ner skatten i takt med att inblandningen av förnybart, dyrare, innehåll höjde priset vid pump.

– Vi bilister bär en stor del av kostnaden i omställningen men allt ansvar kan inte läggas på den enskilda individen, politikerna måste stå fast vid sina löften. Att minska utsläppen är vår viktigaste fråga men vi kan inte både öka inblandningen av dyrare förnybart drivmedel och betala skatt som om innehållet fortfarande var helt fossilt. Det skapar en orimlig ekonomisk börda för alla som är beroende av bilen. Här riskerar man bilisternas förtroende i klimatarbetet eftersom vi känner oss lurade idag, säger Caroline Drabe.

I promemorian om reduktionsplikten från 2018 uppgavs
Hänsyn bör därför tas till det genomsnittliga innehållet av beståndsdelar i bensin respektive i dieselbränsle, som framställts av biomassa och därmed inte innehåller något fossilt kol när koldioxidskattesatserna på bensin och dieselbränsle bestäms.

Delvis kan dock dessa prisökningar till följd av ambitionshöjningen motverkas genom att koldioxidskatten på bensin kalibreras om för att beakta en större andel biodrivmedel.

Skattenivåerna kan som en följd av förändringar i prognosen över drivmedelsanvändningen behöva justeras så dels koldioxidskatten avspeglar det ungefärliga innehållet av biodrivmedel, dels den kompenserande sänkningen av energiskatten kalibreras för att hålla pumppriset på bensin respektive dieselbränsle i genomsnitt opåverkat av de förslagna åtgärderna i denna promemoria.

I syfte att motverka en sådan prisökning bör energiskattesatserna på bensin respektive omärkt dieselbränsle sänkas.
Källa: M Sverige.

Köp din dieselpris online

Senaste nytt