Så kan Sveriges bensinskatt sänkas till Tysklands nivå

Bilägarna går miste om bränslebidraget på 1000 kronor sedan riksdagen sagt nej. En möjlig lättnad kan vara att sänka bensinskatten med ytterligare två kronor. Finansminister Mikael Damberg har tidigare uppgivit att EU stoppar sänkningen – men Carups granskning visar att bensinskatten i Sverige får sänkas till samma nivå som i Tyskland. 

Tidigare i veckan röstade riksdagen nej till regeringens förslag om att ge 1000 kronor till alla bilägare som en kompensation för de höga bränslepriserna. Tidigare har regeringen gått ut med att både bensin- och dieselskatten sänkts till EU:s lägsta tillåtna nivå, en uppgift som inte stämmer. 

– För det första går regeringen fram med en skattesänkning på diesel och bensin så att priset blir 1,33 kronor lägre vid pump, så att vi hamnar på den lägsta tillåtna skattenivån för diesel. Vi gör även motsvarande skattesänkning för bensin, sade finansminister Mikael Damberg på presskonferensen när krispaketet lades fram.

Tidigare har finansminister Mikael Damberg gått med uppgifter om att bensinskatten ligger på EU:s miniminivå. Men sanningen är att det går att sänka skatten med ytterligare 1,60 kronor, till tysk nivå.

Carups granskning visar att påståendet om bensinskatten är felaktigt. Sanningen är att Sveriges bensinskatt fortfarande ligger 1,60 kronor över EU:s miniminivå. EU:s lägsta tilltåtna skatt ligger på 0,359 euro, vilket med dagens växelkurs innebär 3,77 kronor. Sverige skulle därmed kunna sänka skatten med ytterligare 1,60 kronor plus 25 procent moms. När momsen räknats in skulle en sänkning på två kronor per liter vara fullt möjligt. Den 1 juni sänkte Tyskland sitt bensinpris till EU:s miniminivå och ligger nu omkring fyra kronor under Sverige per liter. 

– Skatterna på drivmedel har sänkts till EU:s miniminivå för diesel. Den ansökan om undantag från minimiskattenivån på både bensin och diesel som har lämnats in till EU-kommissionen rör en större sänkning än vad som är möjligt utan att få ett undantag från minimiskattenivåerna i EU:s Energiskattedirektiv, säger Mirjam Kontio, presssekreterare hos finansminister Mikael Damberg i en skriftlig kommentar till Carup.