Rekordfå omkomna i trafiken 2020: ”Ett speciellt år”

2020 blev det säkraste året i trafiken någonsin – delvis på grund av covid-19. 
Antalet dödade minskade till 190, enligt preliminär statistik.
– Vi har uppnått Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen. 

Mest minskar omkomna i personbilsolyckorna och det gäller såväl kollisioner som singelolyckor. Även upphinnandeolyckorna har minskat påtagligt. När det gäller oskyddade trafikanter har antal omkomna minskat på motorcykel, cykel och påkörda fotgängare jämfört med de senaste fem åren.

Delvis tycks minskningen bero på covid-19-pandemin. Under våren, mellan mars och april, minskade antalet olyckor stort. Samtidigt minskade också trafikmängden. Under tidig höst minskade olyckorna återigen medan trafikmängden däremot ökade. I november vände utvecklingen och antalet olyckor ökade.

– Vi har uppnått Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020. Men 2020 är ett speciellt år och det går inte att utesluta att pandemin har påverkat olyckstalen. Vi behöver därför titta närmare på om det går att se vilken påverkan pandemin fått på utfallet, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen. 

93 av de omkomna bilisterna hade färdats i personbil, övriga i lastbil. Den vanligaste olyckstypen bland omkomna bilister var singelolyckor med 51 omkomna följt av mötesolyckor med 39 omkomna.Under 2020 omkom 28 motorcyklister. Det är ungefär lika många som 2019 då 29 motorcyklister omkom.

14 cyklister omkom under 2020, jämfört med 17 omkomna 2019. Under 2020 omkom 23 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon. Av de som omkom 2020 var 40 kvinnor och 150 män, 15 var under 18 år och 55 var 65 år eller äldre.

Senaste nytt