Okänd skatt har kostat bilister 45 miljarder: ”Måste upphöra nu”

En okänd och bortglömd skatt har kostat Sveriges bilister 45 miljarder kronor sedan 2007. Nu kräver M Sverige att staten tar bort skatten då pengarna inte används som utlovat. 
– Kostnaden måste upphöra nu. Skatten har ingen som helst koppling till trafiksäkerhet, säger Caroline Drabe, vd för M Sverige. 

Kostnaderna för att köra bil har ökat kraftigt det senaste året genom högre bilpriser, dyrare räntor och högre pris på drivmedel oavsett om det är bensin, diesel eller el. Dessutom tog regeringen bort bonusen i bonus-malus-systemet utan att sänka straffskatten malus. 

Men det finns en ganska okänd och bortglömd skatt som kostat Sveriges bilister 45 miljarder kronor sedan den infördes 2007. Då infördes 32 procent skatt på trafikförsäkringen för att omfördela kostnaden för trafikskadade. Pengarna skulle gå tillbaka till bilägarna genom att belöna trafiksäkert beteende. Men av det blev ingenting, trots att miljarderna fortsatt att ticka in till statskassan. 

Nu kräver Riksförbundet M Sverige att regeringen börjar lätta på kostnadsbördan för Sveriges bilister och tar bort den oskäliga skatten på trafikförsäkringen.  

Men reformen blev aldrig av och kvar blev skatten på 32 procent som fram till 2022 gett staten en intäkt på totalt ungefär 45 miljarder kronor. För att minska konsumenternas kostnader kräver nu M Sverige att skatten slopas. Det skulle minska kostnaden för varje bilägare med omkring 700 kronor per år. 

– Kostnaden måste upphöra nu. Skatten har ingen som helst koppling till trafiksäkerhet och bilister är trötta på överbeskattningen, det har blivit för dyrt att ha bil och det drabbar allra mest dem som inte har några alternativ till den, säger Caroline Drabe.

När skatten infördes var budskapet att pengarna skulle återföras till bilisterna. I förarbetet angav skatteutskottet att reformen skulle belöna ett trafiksäkert beteende. Vad som åsyftades med detta är oklart eftersom den enda påtagliga effekten av skatten blivit ökade kostnader för fordonsägaren.


– Bilen har blivit mycket dyrare på senare tid, att slopa trafikförsäkringsskatten skulle ge bilägaren ungefär 700 kronor per år. Det är en av flera viktiga åtgärder för att minska kostnaderna för bilister, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.