Nytt hot mot elbilar – EU vill stämpla litium som hälsofarligt gift

Litium är en av de viktigaste beståndsdelarna till elbilsbatterier. Nu kan tillverkningen försvåras avsevärt. EU vill stämpla litium som hälsofarligt. 
– Litium går över från mammans blod till fostret och många studier tyder på att höga halter kan påverka fostrets utveckling. EU:s kemikaliemyndighet beaktar framför allt påverkan på fostrets hjärta, säger Marie Vahter, professor i miljömedicin vid Karolinska institutet, till SVT.

Ett genomsnittligt elbilsbatteri innehåller omkring 10 kg litium. Nu vill EU:s kemikaliemyndighet stämpla batterimetallen som giftig och farlig för människors fortplantning, uppger SVT och som Politico tidigare rapporterat. Enligt forskarna kan litium hämma fosterutveckling när metallen hanteras, till exempel i gruvor, batterifabriker och anläggningar där den återvinns. Sannolikt skulle elbilsbatterier fördyras avsevärt.

Nu rasar den europeiska litiumindustrin mot förslaget att klassa metallen som hälsofarlig. Det skulle försvåra tillverkningen av elbilsbatterier avsevärt. Branschen har nu skrivit ett brev till EU-komissionen. Om en giftstämpling sker kommer det införas speciella säkerhetskrav på tillverkning och hantering av exempelvis elbilsbatterier.

– I vår mening saknas vetenskapligt stöd för en så här strikt klassificering. Den skulle få allvarliga konsekvenser för Europas förmåga att producera och upparbeta det litium som behövs för att nå våra tillverkningsmål för elbilar och batterier, säger Chris Heron, kommunikationschef på branschorganisationen Eurometaux.

Sverige stödjer förslaget att stämpla litium som giftigt och fortplantningsstörande, EU-kommissionen har fortfarande inte slutgiltigt tagit ställning. 

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester