Nya regler för studentflak i år – här är det som gäller

I år är det skärpta regler för studentflak som gäller. Transportstyrelsen går nu ut med tydligare regler för de som ska åka flak. Bland annat måste de på flaket ha kontakt med föraren hela tiden. 
– I normalfallet är det inte tillåtet. Det är ett undantag på bland annat studenten, säger Niclas Nilsson på Transportstyrelsen. 

Vid årsskiftet förtydligade Transportstyrelsen reglerna som gör det möjligt att genomföra flakåkning i samband med exempelvis studentfiranden. För att det ska vara tillåtet måste åkningen ske i direkt anslutning till själva arrangemanget.

Att det är tillåtet att åka på flak är ett undantag. Normalt är det inte tillåtet att åka med ett fordon och sitta på en plats som inte är inrättad för passagerare att sitta på. Det är inte heller tillåtet att färdas fler i ett fordon än vad det är registrerat för. Men Transportstyrelsen medger undantag från bestämmelserna om det sker i samband med en skolavslutning, karneval eller motsvarande.

– Studentflaksåkning har en lång tradition i Sverige och vi tycker att den ska få finnas kvar. Samtidigt är det angeläget att vi minskar risker i så stor utsträckning som det är möjligt. Genom att följa våra regler menar vi att det är rimligt att det finns undantag för enstaka tillfällen. Skolavslutningar är ett exempel. Karnevalståg som vid Stockholm Pride är ett annat, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

Flera saker måste uppfyllas för att undantaget ska vara giltigt. Bland annat får man inte vara för många på ett flak så att det kan uppstå någon fara. Det måste finnas skyddsräcken eller motsvarande som hindrar passagerare att falla av. Det får inte finnas lösa föremål, säten eller bänkar ska sitta fast. Passagerarna ska också kunna kontakta föraren direkt om något händer. Används mobiltelefon måste samtalet vara uppkopplat under hela färden. Hastighetsgränsen för ekipaget max 20 km/tim.

– Från och med nu är det bara tillåtet med flakåkning i direkt anslutning till själva skolavslutningen. Det har tidigare funnits problem med att man åkt studentflak långt före och efter tillställningen på ett sätt som inte varit motiverat. Därför har vi nu valt att styra upp och tydliggjort vilka regler som gäller, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

MEST LÄSTA

Senaste nytt

Tester